Sunday, 3 March 2024

สปสช.เห็นชอบ บัตรทองรักษ า รพ.ไหนก็ได้ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประเดิม 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดสปสช. ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการ ช่วยลดขั้นตอน แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามที่ได้มอบนโยบายไปก่อนหน้านี้ใน 4 เรื่อง ได้แก่

นโยบาย 30 บาทรั ก ษ าในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่กับหมอประจำครอบครัว เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ซึ่งโครงสร้างของระบบบริการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าได้ โดยจะขยายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับและเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่ ว ย จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน มีระบบยืนยันตัวตนการรับบริการผ่านบัตรประชาชน เริ่มวันที่ 1 พ.ย. นี้

โร ค ม ะ เ ร็ งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โดยผู้ป่ ว ยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นม ะ เ ร็ งจะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน สปสช. 1330, แอปพลิเคชัน สปสช. และติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เฉพาะที่รพ.รั ก ษ าม ะ เ ร็ ง ที่มีความพร้อมเข้าร่วม โดยรพ.จะส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังสปสช. เพื่อให้รั ก ษ าโดยเร็ว ไม่ให้อาการลุกล ามและเพิ่มโอกาสรั ก ษ าให้หายขาดในม ะ เ ร็ งบางชนิด เริ่มในรพ.ที่มีความพร้อมทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 64

ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 64

ทั้งนี้จากที่บอร์ด สปสช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้มอบคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและ สปสช. ปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินตามนโยบาย และเสนอให้ประธานบอร์ดสปสช. ลงนามต่อไป

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรทองเลยทีเดียวค่ะ ที่จะสามารถใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สิทธิได้มากขึ้น

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรทอง

การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอดการคลอด การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง

บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส การคุมก าเนิด

การตรวจ การวินิจฉัย การรั ก ษ าโ ร ค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรั ก ษ าตัว ณ หน่วยบริการ

การจัดส่งต่อเพื่อการรั ก ษ าระหว่างหน่วยบริการ

เรียบเรียงโดย : 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box