Friday, 1 December 2023

10 สิ่งที่คนสำเร็จสอนผม

คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ พวกเขามีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น

เพื่อความผลประโยชน์ในระยะยาว พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรยาบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

1 เราไม่ควรหยุดทำงานมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ดีแต่ดีที่สุดคือ เลือกใช้อิสรภาพที่ได้ ช่วยโลกให้ดีขึ้น

2 กระจายความเสี่ยง ทำตัวเองให้มีรายได้หลายทาง

3 มนุษย์อยู่ร่วมกันเพื่อ ช่วยเหลือกัน ให้ด้วยใจ และรับด้วยความเต็มใจสำคัญ

4 เราเล่าหรือพูดอะไรก็ได้ในโลกยุคใหม่ แต่ถ้าอยากให้คนรัก จงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเขา

5 ยืนหยัดทำสิ่งที่รัก พัฒนาตัวเองตลอดเวลา สุดท้ายคุณอาจได้ทำสิ่งที่รัก โดยสร้างรายได้ได้ด้วย

6 อย่ามีข้ออ้างกับตัวเองเยอะ อย่าหวังว่าจะสมบูรณ์แบบแต่แรก ทำไปก่อน พัฒนาระหว่างทางได้

7 ทำเพราะชอบจะสนุก ทำด้วยความรับผิดชอบ ต่อตัวเองจะมีรายได้ ทำด้วยรับผิดชอบต่อสังคม จะอยู่ได้ยั่งยืน

8 กฏง่ายๆของการสำเร็จไวคือ ทำให้มากกว่าคนอื่น

9 เริ่มทันที+มีแผนช่วย ร่นความสำเร็จได้

10 จริงใจ ให้มากกว่ารับ ใครๆก็พร้อมจะรักเรา

คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ พวกเขามีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อความผลประโยชน์ในระยะยาว พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรยาบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

Facebook Comments Box