Tuesday, 5 December 2023

เตรียมรับมือให้พร้อม 6 อาชีพเสี่ยงตกงานในอนาคต

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่า 6 อาชีพนี้ในอนาคตอาจต้องตกงาน จงเตรียมรับมือให้พร้อมแต่ก่อนบ้านเรายังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมาย ใครทำอาชีพอะไรก็ดูเหมือนจะรุ่งเรืองไปหมด แม้กระทั่งโทรศัพท์ แต่ก่อนใช้แค่ 2 Gเดี่ยวนี้ก็เริ่มพัฒนามาเป็น 4 Gมีสิ่งอำอวยความสะดวกมากมายเข้ามา ซึ่งสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงทำให้เราเห็นว่า เราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ กับในสถาณการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น

นับวันยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทำให้เรามีความสะดวกสบายกว่าเดิม จนทำให้บางอาชีพจะต้องหายไป และแน่นอนว่า คงมีหลายคนที่เดื อดร้อน เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน หาเลี้ยงครอบครัว และทำให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ และในการดำรงชีวิต

ในปัจจุบันโลกของเรานั้น มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่หยุดพัฒนาจึงทำให้สะดวกสบายทุกอย่าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นนั้น หลายคนอาจต้องตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพ อาจต้องหายไปในอนาคตอันอีกไม่นานนี้

อาชีพที่1 คนงาน สายการผลิตเพราะว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AIเข้ามาทำแทน แรงงาน มนุษย์แทบจะทั้งหมดก็ว่าได้ ทำให้คนในสายงานนี้ อาจต้องตกงาน ในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้

อาชีพที่2 นายหน้าทัวร์ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเขาจะสามารถ ทำการเช็คข้อมูลเองได้วางแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวเองแล้ว สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ

อาชีพที่3 ผู้ประก าศข่าวเพราะผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์ จะทำงานได้ทั้งวัน บนเว็บหรือช่องทางบนสื่ อออนไ ลน์ต่างๆ ก็ยังได้ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านการผลิตได้เยอะ เพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ต้องปรับตัวให้ได้

อาชีพที่4 พนักงาน vายเพราะผู้บริโภค จะสามารถซื้ อสินค้าชำร ะเงินผ่านระบบอ อนไ ลน์ได้ด้วยตัวเขาเอง สะดวกกว่าเดิมเยอะ ฉะนั้นการที่จะซื้ ออะไรสักอย่าง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

อาชีพที่5 พนักงาน สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแทนที่ จะมีบทบาทมากขึ้น ธุรกิจ สิ่งพิ มพ์จะหายไป อย่างพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพราะอาจจะ มาในรูปแบบดิจิทัลแทน

อาชีพที่6 พนักงาน ธนาคารก็เพราะการทำธุกรรมการเงินแบบออนไลน์มัมมาแทนที่ไงสะดวกสบายมาก จะถูกใช้งาน ทดแทนสาขาธนาคาร อย่างเต็มรูปแบบ ต่อจากนี้ไป ลูกค้ าไม่จำเป็น ต้องไปธนาคารก็ยังได้

Facebook Comments Box