ภูมิปัญญาไทย ย าพ่นมะกรูดแ ก้ป ว ด เข่ า ป ว ด ข้ อ

ภูมิปัญญาไทย ย าพ่นมะกรูดแ ก้ป ว ด เข่ า ป ว ด ข้ อ อ า ก า ร ป ว ด เข่าทำได้หลายวิธี แตกต่างกันไปต ามสาเหตุของอ า ก า ร ป ว ด  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ย า การบำบัดรั ก ษ า การฉีดย า การผ่ าตั ด และการแพทย์ทางเลือก

วันนี้ขอแนะนำการแพทย์ทางเลือก  จากภูมิปัญญาไทย ของพ่อเฒ่าแม่ แ ก่ (คุณปู่คุณย่ า) กับการนำสมุนไพรมารั ก ษ าอ า ก า ร เจ็บป ว ด ต่าง ๆ โดยในครั้งนี้นำสมุนไพรที่ชื่อว่า “มะกรูด” มาช่วยลดอ า ก า ร ป ว ด เข่า รวมถึงอ า ก า ร อักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ โดยการนำมะกรูด 10-15 ผล มาดองกับสุ ร าข าว เพื่อใช้ฉีดพ่นหรือทาบริเวณที่ป ว ด เข่า หรือเกิดการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

วิธีทำ

1 นำมะกรูด 10-15 ผล ล้างน้ำให้สะอาด ผ่าซีก (หั่ นเป็นแว่น หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร) แล้วนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการดอง โดยภาชนะที่จะทำการดองนั้นต้องเป็นแ ก้วหรือกระเบื้องเท่านั้น ห้ามใช้พลาสติกเป็นพาชนะดอง

2 เท สุ ร า ข าว 1 ขวดใหญ่ ลงในขวดหรือภาชนะที่ใส่มะกรูดหั่ นไว้แล้ว ดองไว้ 15 วัน

3 เมื่อดองไว้ครบ 15 วัน ให้กรองเอาแต่น้ำ มาใส่ขวดที่มีหัวฉีดพ่น

วิธีการใช้

ให้ฉีดพ่นหรือเทใส่สำลี นำมาทาบริเวณที่มีการป ว ด  หรืออักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อ เช่น หัวเข่า ไหล่ ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ เช้าเย็นหลังอาบน้ำ อย่ างต่อเนื่องประมาณ 1-3 เดือนจะค่อย ๆ ดีขึ้น (ขึ้นอยู่กับอ า ก า ร ของแต่ละคน)

นอกจากนี้แล้ว ใช้ได้ผลแม้ในผู้ที่มีอ า ก า ร ของโรคข้อรู ม า ต อยด์ หรือเก๊าต์ ไม่เหม็น ไม่เมา ไม่ทิ้งคราบ

ขอขอบคุณข้อมูล แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

1 รุจีพัชร บุญจริง, 2558, “ป ว ด เข่าไหม มะกรูดช่วยได้”, (ออนไลน์)

2 นิตยสารนิวดีไลท์, 2558, “ประโยชน์ของสุ ร าข าวกับมะกรูด” (ออนไลน์)

Facebook Comments Box