Sunday, 3 March 2024

ชื่นชมเด็กหนุ่ม ขับวินมอเตอร์ไซ ส่งตัวเองเรียนจนจบ ป.ตรี

เป็นเรื่องราวดีๆ ของหนุ่มขับวินรับจ้าง ส่งตัวเองเรียนจนจบ ป ริ ญ ญ า สวมชุดครุยก้มกราบผู้ที่มีพระคุณ เป็นเรื่องราวจากทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า วิรัช โหตระไวศยะ ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวของเด็กหนุ่ม ผู้มีใจสู้และอดทน ขับวินมอเตอร์ไซค์ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญยา และยังไม่ลืมบุญคุณ สวมชุดครุย ก้มกราบตักเจ้าของวิน ผู้มีพระคุณที่มอบโอกาสให้งานทำจะประสบความสำเร็จด้านการศึกษาในวันนี้

พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า… ขอชื่นชม บัณฑิตหนุ่มนำเสื้อวินไปคืนเจ้าของวิน หลังตนจบป ริ ญ ญ าตรีโดยใช้การขับมอไซวินเลี้ยงชีพ และไม่กู้เงินเรียนเพื่อตัดปัญหาหนี้ใน อ น า ค ต รู้จักคิด สู้ชี วิ ตแถมรู้จักบุญคุณ นี้แหละ อ น า ค ตของชาติ

ธนาคาร ทองสุข หรือ น้องเอิร์ธ เป็นบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งส่งเสียตัวเองเรียนด้วยการขับมอเตอร์ไซค์รับข้างจ้าง ในช่วงก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน

โดยจะได้รายได้ประมาณวันละสองงร้อย ถึง สามร้อยบาท นอกจากนี้ ยังไม่ได้กู้เงินเรียน เพราะว่าเห็นพ่อแม่เป็นหนี้แล้วทุกข์ จึงพยายามที่จะหางานส่งเสียตัวเองเรียน เพื่อเป็นการตัดปัญหาห นี้ ใน อ น า ค ต

ในวันที่น้องเอิร์ธประส บความสำเร็จ ตนเองได้นำเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ไปคืนกับเจ้าของวินเพื่อให้นำไปให้กับนักศึกษาคนต่อไป และขอบคุณเจ้าของวิน ที่ให้โอกาสและทำให้ตนเองมีรายได้จนสามารถส่งตัวเองจนเรียนจบป ริ ญ ญ าตรีจงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่ าฝากไว้กับ “โชคช ะตา ที่มองไม่เห็น”

ขอบคุณที่มา วิรัช โหตระไวศยะ เรียบเรียงโดยเกษตรรุ่นใหม่ไม่จน

Facebook Comments Box