Saturday, 18 May 2024

วิธีกำจั ดมดคันไฟห าย ได้ผล เกิดคาด

มดคันไฟเป็นสิ่งมีชีวติที่ชอบอาศัยอยู่ในดินและบริเวณที่มีร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้หรือใต้ต้นพืชผักจะทำให้ผักหรือต้นไม้ไม้เจริญเติบโต เพราะมดคันไ ฟจะกัดรากของผักและต้นไม้สำหรับทำรัง อุปส ร ร คที่สำคัญอีกอย่างก็คือเวลาเก็บผักหรือเดินตามพื้นจะค่อยไต่ตามร่างกายกั ดตามผิวหนังเราสร้างความรำคาญ ดังนั้นเรามีวิธีกำจั ดให้หมดไปจากพืชผักที่เราปลูกกันจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการกำจั ดมดคันไฟ

1 ผงซักฟอกยี่ห้อไหนก็ได้ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ

2 น้ำสะอาด 1 ลิตร

3 น้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการทำและใช้กำจัดมดคันไ ฟ

1 นำผงซักฟอกเทลงไปในน้ำที่เตรียมไว้

2 ตามด้วยเทน้ำส้มสายชูลงในน้ำที่เตรียมไว้ จากนั้นเขย่า ให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่น

3 ทำการฉีดพ่นบริเวณใบ ที่มีมดคันไฟอาศัยอยู่

4 รวมไปถึงพ่นที่พื้นบริเวณรังหรือทางเดินของมด

5 รอประมาณ 5 นาที สังเกตว่าจะไม่มีมดคันไฟอยู่บริเวณตำแหน่งที่ฉีดพ่นครับ

เห็นไหมละคะ ว่าวิธีนี้สามารถกำจั ดมดคันไฟอย่างได้ผลอีกวิธีหนึ่ง ด้วยขั้นตอนไม่ยุ่ งย าก และวัตถุดิบที่หาได้ง่ายมากๆ ที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน สะดวกในการทำ  การที่เราหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จะทำให้เรื่องยุ่ งย ากต่างๆง่ายแค่นิดเดียวก็ได้  ขอแค่อย่ าหยุดเรียนรู้

ขอบคุณแหล่งที่มา ช่องยูทูป เกษตรกร ชาวบ้าน

Facebook Comments Box