Saturday, 18 May 2024

อนุโมทนาบุญ นุ้ย เชิญยิ้ม สร้างบุญใหญ่ ร่วมสร้างโบสถ์ขุ ดบ่ อกักเก็บน้ำ วัดเขาหลักชัย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการ ที่ครองรักกันมานานเกือบ 20 ปี สำหรับคู่สามีภรรย าสายฮา “นุ้ย เชิญยิ้ม” และ “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด” ที่ถึงแม้จะแต่งงานและมีลูกด้วยกันจนโตแล้ว แต่ก็ยังโชว์หวาน ขยันเติมความรักให้กันอยู่บ่อยๆ

เเละล่ าสุด ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญ นุ้ย เชิญยิ้ม สร้างบุญใหญ่ สร้างโบสถ์-ขุ ดบ่ อกั กเก็บน้ำ ให้ วัดเขาหลักชัย จ.นครสวรรค์ โดยงานนี้ นุ้ย เชิญยิ้ม ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ขุ ดบ่ อได้น้ำ นำดินหนุนโบสถ์ ที่วัดเขาหลักชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ใครอยากร่วมบุญได้เลยครับ ส่งสลิปให้ด้วยนะครับ 626-0-38920-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาต ากฟ้า ชื่อบัญชี : โครงการพุ ทธนิมิ ตร เพื่อการขุ ดบ่อกักเก็บน้ำและสร้างโบสถ์ วัดเขาหลักชัย อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

โบสถ์ใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นโบสถ์จึงเหมือนกับเป็นที่ยกระดับจิตใจของคน คือยกระดับจากคนธรรมดาให้เป็นพระ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ผู้สร้างโบสถ์ถวายไว้ในพระศาสนา จึงได้บุญนี้อีกงบหนึ่ง บุญ ๒ งบนี้มีอานิสงส์ว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะมีบุญติดตัวไป ว่าจะทำความดีเมื่อไหร่ หรือจะกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสหมดกิเลสเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าคนอื่น

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

Facebook Comments Box