Tuesday, 21 May 2024

ก่อนจะเถี ยงแม่ หยุดคิด 10 ข้อนี้ให้ดีๆก่อน

เย็นวันหนึ่งลูกชายวัยรุ่นกับแม่ทะเลาะกันเพราะแม่บ่นว่าลูกชายเรื่องไม่ตั้งใจเรียน และเ ที่ ย วกลางคืนดึกดื่น แ ถ มห้องก็ร กไม่ยอมเก็บให้เป็นระเบียบ หนุ่มวัยมัธยมเริ่มหงุดหงิด และคิดว่าแม่ ยุ่ งกับเรื่องส่วนตัวของตนเองมากเกินไปจึงมีปากเสียงกัน เขาทะเลาะกับแม่และเถียงแม่ไปหลายคำ

เมื่อคุณพ่อเห็นว่า ท่าไม่ได้ จึงชวนลูกชายออกไปข้างนอก ออกไปเดินเล่นกัน พ่อลูกเดินไปได้สักพักก็พูดกับลูกชายว่า การที่ลูกจะมีสิทธิ์บ่นว่า หรือต่อว่าแม่ได้นั้น ลูกจะต้องคิดถึง 10 เรื่องนี้ไว้ก่อนทุกครั้ง

1 อ า เ จี ย นหลังอาหารทุกมื้อตลอดเวลา 3 เดือน ที่แม่แ พ้ ท้ อ ง

2 เ จ็ บ หั ว น ม เพราะลูกกัดในช่วงที่ ฟั น เพิ่งเริ่มขึ้นใหม่ๆ แต่ต้องทน เพราะแม่ต้องการให้นมลูกด้วยตัวเอง

3 ลองเอาลู ก บ อ ล ใส่ท้องให็เต็ม และทำกิจวัตรอย่ างไม่สะดวกเลยสักอ ย่ า ง ตลอดเวลา 9 เดือนที่ตั้ง ท้ อ ง และต้องคอยระมัดร ะ วั งตัวเองเป็นสองเท่า

4 นอนห ง า ยไม่ได้ เวลาจะพลิกตัวก็ลำบาก ตลอดเวลา 5 เดือนที่ ท้ อ งเริ่มใหญ่ขึ้น

5 ในตอน ค ล อ ด ลู ก ความเ จ็ บ ป ว ดเหมือนถูกแ ส้ เ ฆี่ ย น กว่า 24 ชั่ วโมง

6 ตลอด 9 เดือนที่ลูกอยู่ในท้อง แม่จะทานย า ป ฏิ ชี ว น ะไ ม่ได้เลย ถ้าป่ ว ยก็ต้องอดทนไว้ก่อน

7 เป็นเวลา 9 เดือนที่ไม่ได้ดื่ม กาแฟ ช า หรืออาหารที่ชอบ เพราะมีผลต่อลูกใน ท้ อ ง

8 ในช่วงที่ลู กอยู่ในท้ อ งแม่ต้องระวังทุกการเดิน ห้ามกระโดดหรือวิ่งเร็วเพราะเ สี่ ยง ห ก ล้ ม อาจเกิดอั น ต ร า ยกับลู ก

9 เมื่อลูกค ล อ ด ตลอด 3 เดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลับๆตื่นๆทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน แม่ไม่เคยได้นอนหลับสนิทตลอดในช่วงที่เลี้ยงลูกอ่อน

10 งานของแม่ในทุกวันคือ ซักผ้าอ้อม เ ช็ ด ปั ส ส า ว ะ และอุ จจ า ร ะ คอยล้างตัว เช็ดอ าเ จี ยน  และดูแลเมื่อลูกป่ ว ยไ ข้ ไม่มีวันหยุด

พ่อไล่เรืยงเรื่องราวของแม่ในช่วงตั้งท้ อ งลู ก ชายให้ลูกช า ยฟังอ ย่ า งเป็นลำดับ ทำเ อ า เ ด็ กหนุ่มถึงกับน้ำ ตาคลอ เมื่อเดินมาถึงบ้าน พ่อต บบ่ า ลูกชายเบาๆแล้วพูดว่า

เดี๋ยวเข้าบ้านไปนะแล้วอ ย่ าลืมให้เกียรติกับผู้ ห ญิ งของพ่อด้วย เข้าใจไหม ลูกชายได้ยินคำพ่อดังนั้นก็รับปาก และตรงเข้าไปขอโทษคุณแม่ทันที หากคุณคิดที่จะเถียงแม่หรือต่อว่าแม่นั้น ควรคิดให้ดีว่าคุณเองเคยปร ะส บเรื่องราวหรือมีคุณสมบัติทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมานี้แล้วหรือยัง

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

Facebook Comments Box