Sunday, 3 March 2024

สูตรปลูกทุเรียน สูตรนี้ปลูกได้ทุกจังหวัด

สูตรปลูกทุเรียน ปลูกได้ทุกภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ วิธีวิธีปลูกทุเรียนให้โอกาสรอดสูง ตั้งต้นได้เร็ว เติบโตได้ไว ไม่เกิดปัญหา ถ้ามีการจัดระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลให้น้ำกับ ต้นทุเรียนได้สม่ำเสมอช่วงหลังปลูก ควรปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน แต่ถ้าหากจัดระบบน้ำไม่ทันหรือยังไม่อาจดูแลเรื่องน้ำได้ ควรปลูกต้นฤดูฝน

1 ให้ใช้ต้นพันธุ์ที่เพาะชำ ออกรากมาแล้ว 5 เดือน ถึง 1 ปีต้นสูง ไม่เกิน 1 เมตร รากจะพร้อมปลูกเดินได้ดี พร้อมที่หาอาการกิน และลำต้นแข็งแรงพอดี ถ้าต้อกงารต้นใหญ่ๆผู้ปลูกมีประสบการในการดูรากและต้นพันธุ์ ตัดรากก่อนปลูกเป็น ก็สามารถ ใช้ต้นใหญ่ได้

2 ไม่แนะนำให้ใช้ต้นที่เป็นไม้ล้อมมาปลูก เนื่องจากราก เนื่องจากรากเค้าจะขดตัวอยู่ในถุงนานและรากออกมาแล้วเป็นจำนวนมากทำให้รากไม่สามารถหากินได้แล้ว ทำให้ยืนต้น (แต่ถ้าต้องการต้นที่ใหญ่จริง ๆ ก็ต้องนำมาตัดรากออกบางส่วนก่อนปลูก แต่ก็เสี่ยงที่รากจะถูกกระทบกระเทือนมากเกินไปทำให้ได้

3 เวลาลงปลูกให้ขุดดินขนาด 50X50X50 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างต้น 5X5 เมตร ส่วนใครจะปลูกระยะชิดให้อ้างอิงตามความรู้ของคนแนะนำ

4 ไม่รองปุ๋ยในดิน ไม่รองก้นหลุม การเอาปุ๋ยไปไว้ใต้ดินทำให้ระบบรากเสียหาย ขุด ปลูก ใช้หน้าดินกลม ไม่ต้องขุดหลุมลึก ให้ต้นไม้ลงไปแค่ครึ่งถุงดิน รากจะหากินบนหน้าดิน หรือไม่ต้องขุดหลุมก็ได้ใช้ดินมากลบทำพูนๆ และทำให้บริเวณที่ลงปลูกให้มีดินที่ร่วนซุยมากที่สุด เพื่อให้รากได้เดินหากินได้สะดวก

5 เรื่องจากการทำโคก (ยกโคนให้สูง) ที่จริงไม่จำเป็นต้องทำ หากที่น้ำไหลระออกได้ดี น้ำไม่ขัง แปลงไหนที่น้ำขัง พื้นที่ต่ำ ระบายน้ำยาก ถึงจำแนะนำให้ทำ หรือทำเป็นหลังเต่าก็ได้ คือยกร่องขึ้นสูง เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงและระบายได้อย่างรวดเร็ว ที่ไม่แนะนำให้ทำโคกสูงเพราะต่อไปต้นจะรับรับได้มาก ถึงฤดูที่ลมแรง ถ้ามีดอก ดอกร่วง มีลูกลูกจะหล่นมาก

6 หากต้องการใส่ปุ๋ย โรยด้านบนรอบโคน น้อย ๆ (ไม่ต้องรองปุ๋ยที่ก้นหลุมเด็กขาด ) ปุ๋ยที่ใส่ก็ให้ ปุ๋ย “ มีเฮ” สูตรเข็มข้นพิเศษและ มีเฮสูตรป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในพืช หากให้ปุ๋ยสูตรมีเฮ ก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยอื่น ๆ และและให้ตั้งแต่ลงปลูก

7 ปล่อยให้หญ้าให้ขึ้นถึงโคน ไม่ต้องถาก ถาง ไม่ถอน ไม่ทำลายหญ้า หากหญ้ารกสูงให้ตัดเอา (ไม่ต้องกลัวหญ้าแย่งอาหารพืช) การไว้หญ้าช่วยป้องกันรากโดนแดดเผาราก

8 ช่วงแรก ๆ ควรทำร่มบังแดงให้หรือปลูกกล้วยช่วยพรางแสงเพื่อต้นยังเล็ก ประมาณ 2 ปีแรกจะได้เก็บกล้วยไปขายด้วย แต่แม่ต้นใหญ่ขึ้นแล้วทุเรียนจะสู้แดดได้ ค่อยเอาต้นกล้วยออก หรือใครกางแสลนก็ให้เอาออกเมื่อต้นเริ่มสูง เพราะหลังจากนี้ทุเรียนจะชอบแดด ใครทำแบบเดิมได้ผลอยู่แล้วก็ทำต่อไป แต่ถ้าใครทำมาแล้วไม่ได้ ปัญหาเยอะเหลือเกิน ก็นำวิธีนี้ไปปลูกดู เป็นอีกแนวทางผู้ที่อยากปลุกทุเรียน

การปฏิบัติดูแลรักษาทุเรียนในช่วงก่อนให้ผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น

1 ในระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต ในช่วงแรกควรปลูกพืชแซม เสริมรายได้ โดยเลือกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเมื่อตรวจพบทุเรียนเสียหายหลังปลูกให้ทำการปลูกซ่อม

2 การให้น้ำ ช่วงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถ้ามีฝน ตกหนักควรทำทางระบายน้ำ และตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถ้าดินยุบตัวเป็นแอ่งมีน้ำขังต้องพูนดินเพิ่ม ถ้าฝนทิ้งช่วง ควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอในปีต่อ ๆ ไป ควรดูแลรดน้ำให้ต้นไม้ผลอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูแล้งควรใช้วัสดุคลุมดิน เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

4 การตัดแต่งกิ่ง ปีที่ 1-2 ไม่ควรตัดแต่ง ปล่อยให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโต อย่างเต็มที่ปีต่อ ๆ ไป ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งกระโดงในทรงพุ่ม กิ่งเป็นโรคออก เลี้ยงกิ่งแขนงที่สมบูรณ์ที่อยู่ในแนวขนานกับพื้น (กิ่ง มุมกว้าง) ไว้ในปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยให้กิ่งล่างสุดอยู่สูงจาก พื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร

5 การป้องกันกำจัด ช่วงแตกใบอ่อน : ควรป้องกันกำจัดโรคใบติด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดงช่วงฤดูฝน:ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าและควบคุมวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดินและอาจจะกำจัดโดยใช้แรงงานขุด ถากถอน ตัด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพราะต้นทุเรียนยังเล็กอยู่ละอองสารเคมีอาจจะไปทำลายต้นทุเรียน

6. การทำร่มเงาในช่วงฤดูแล้ง แสงแดดจัดมาก ทำให้ทุเรียนใบไหม้ได้ ควรทำร่มเงาให้

7. การใส่ปุ๋ยควรทำดังนี้
7.1 ใส่ปุ๋ยหลังจากตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยพร้อมกับการทำโคน คือถากวัชพืชบริเวณใต้ทรงพุ่มหว่านปุ๋ย และพรวนดินนอกชายพุ่มขึ้นมากลบใต้ทรงพุ่ม ให้มีลักษณะเป็นหลังเต่าและขยายขนาดของเนินดินให้กว้างขึ้นตามขนาดของทรงพุ่มหรือจะใส่ปุ๋ยโดยวิธีใช้ไม้ปลายแหลมแทงดินเป็นรูหยอดปุ๋ยใส่และปิดหลุมเป็นระยะให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม

7.2วิธีหลังนี้แม้จะเปลืองแรงงานแต่ช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยจากการระเหย หรือถูกน้ำชะพา หว่านปุ๋ยคอกก่อนและตามด้วยปุ๋ยเคมี ควรใส่ปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอบ และให้ห่างจาก โคนต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกับขนาดทรงพุ่ม

Facebook Comments Box