Sunday, 3 March 2024

บอกบุญ คนละ 10 บาท ซื้อหม้อหุงข้าว ถวายวัดอินทาราม เพื่อน้องๆได้อิ่มท้อง

บอกบุญ คนละ 10 บาท  ซื้อหม้อหุงข้าว ถวายวัด เพื่อใช้หุงข้าว ถวายพระภิกษุสามเณร และผู้มาปฏิบัติธรรม เด็กนักเรียน จะได้มีกำลังในการศึกษาธรรมะต่อไป ร่วมบุญ วัดอินทาราม

ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี 547-0224501

ชื่อบัญชี วัดอินทาราม

หากยอดเงินเกิน จะนำมาซื้อกาน้ำร้อน และน้ำ ถวายวัด ต่อไป  บอกบุญสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพหม้อหุงข้าวไฟฟ้าถวายวัด ในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับให้แม่ครัวได้หุงข้าวถวายพระภิกษุสามเณร และผู้มาปฏิบัติธรรม เด็กนักเรียน  จะได้มีกำลังในการศึกษาธรรมะต่อไป

อนิสงส์

ตามแต่ผู้อธิฐานไว้ ขอให้ผู้ที่ทำบุญด้วยหม้อหุงข้าว เป็นผู้ไม่อด ไม่อยาก เป็นผู้มีบริวารมาก สามารถเลี้ยงบริวารได้สมบูรณ์ มีผิวพรรณอันดี มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง รวยๆ เฮงๆๆ

คำถวายหม้อหุงข้าว

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง อุกขะลิงก สะปะริวารัง มหาชะนัสสะ

สาธาระณัตถายะ อิมัสมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหม้อหุงข้าว พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายหม้อหุงข้าว เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยะชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มาเพจ : กระดาน เปื้อนบุญ

Facebook Comments Box