Tuesday, 21 May 2024

เก็บเอาไว้ 3 สูตรนี้ใช้ได้ครบ บำรุงได้ทั้งต้น

จะพืชผักไม้ผลแบบไหนก็บำ รุ งได้ด้วย 3 สู ต รนี้ สะดวกทำสู ต รไหนใช้ก็จัดไป แต่ละสู ต รมีวิธีในการทำไม่ย า ก

และหาส่วนผสมได้ง่ายมากอีกด้วย รับรองว่า จะต้องช่วยให้หลายคนประหยัดเ งิ น ค่ า ปุ๋  ยไปได้อีกเยอะเลยซึ่งเป็นสูตรที่ช่วยเร่งด อ ก บำรุงใ บ ทำให้ผล ด กอีกด้วย ลำต้ นก็แข็งแรง มาดูส่วนผสมและการทำในแต่ละสูตรกันได้เลย

1 สูตรฮ อ ร์ โ ม นผัก บำรุงใบ ช่วยเ ร่ ง โ ต

สิ่งที่จะต้องเตรียม

 

1 ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม

 

2 สับปะรด 2 กิโลกรัม

 

3 น้ำต าล 3 กิโลกรัม

 

4 น้ำมะพร้าวอ่อน 4 ลูก

 

5 น้ำเปล่า 10 ลิตร

 

6 จุ ลิ น ท รี ย์ห น่ อกล้วย 1 กิโลกรัม

 

ขั้นตอนการทำ

เริ่มที่การเอาถั่วเหลืองมาแช่น้ำไว้ 1 คืน ส่วนสับปะรดก็หั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปลงเครื่องปั่นไปพร้อมกับถั่วเหลืองที่แช่เสร็จแล้ว

จ า กนั้นเทใส่ในถังผสม คนให้เข้ากันหาฝามาปิดถัง จ า กนั้นวางหมั กไว้ในที่ร่ม 7 วัน และเราจะต้องมาคอยเปิดฝาวันละ 1 ครั้งเพื่อระบ ายแก๊สข้างใน

พอพ้นวันที่ 7 ไปแล้วก็ไม่ต้องคอยเปิดฝาถังก็ได้หมั กไว้แบบนั้นไปจ นครบ 30 วัน พอครบแล้วก็หาผ้าข าวบ างมากรองน้ำใส่ขวดเอาไว้ใช้บำรุงต้นไม้เลย

ตอนจะนำไปใช้เราเอา ฮ อร์ โ ม นผักใบมา 2 ช้อนโต๊ะมาผสมเข้ากับน้ำเปล่า 5 ลิตร แล้วนำไปรดผัก 2 ครั้ง/สัปดาห์

2 สูตรฮ อ ร์ โ ม นไข่สำหรับเร่ง ด อ กเร่งผล

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ไข่ 16 ฟอง ( 1 กิโลกรัม )

2 หัวเชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์หน่อกล้วย 1 ลิตร

3 น้ำต าล 1 กิโลกรัม

4 นมเปรี้ยว 2 กล่อง

5 น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก

6 ลู ก แป้งข้ า วห ม า ก 1 ลูก

 

ขั้นตอนการทำ

เอาไข่มาปั่นในเครื่องทั้งเปลือกเลยและปั่นลูกแป้งข้าวหมากให้ละเอียดไปพร้อมกันจ า กนั้นผสมเข้ากับส่วนผสมอื่นที่เตรียมไว้ แล้วนำไปใส่ถังหมั กแล้วปิดฝาหมั กไว้ 14 วัน

โดยจะต้องคอยเปิดฝาทุกวัน พอครบแล้วก็นำมาใช้ได้เลย โดยจะใช้ฮ อ ร์โ ม น 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตรแล้วก็นำไปรดพืชผักของเราได้เลยจะบำรุง ด อ กบำรุงผลได้เป็นอย่ างดี โดยให้รด 2 ครั้ง/สัปดาห์

3 ฮ อ ร์ โ ม น ผลไม้บำรุงผลและเพิ่มความอร่อย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ฟักทองสุ ก 2 กิโลกรัม

2 มะละกอสุ ก 2 กิโลกรัม

3 กล้วยสุก 2 กิโลกรัม

4 น้ำต าล 1 แก้ว

5 น้ำต าล 1 แก้ว

6 หัวเ ชื้  อ  จุ ลิ น ท รี ย์สั บปะรด 1 แก้ว

7 น้ำเปล่า 10 ลิตร

ขั้นตอนการทำ

เอาผลไม้ทั้งหมดที่เตรียมมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลย เอาใส่ถังหมั กแล้วใส่ส่วนผสมอย่ างอื่นที่เตรียมไว้ลงไป

คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถังหมั กไว้ 7 วัน จ า กนั้นเราก็ค่อยกรองเอาแต่น้ำออกมาไว้ใช้บำรุงต้นพืชผลต่าง ๆ ส่วนกากน้ำไปเป็นปุ๋ ยหมั กต่อได้เวลานำไปใช้ก็เอาน้ำหมั กมา 2 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 5 ลิตร แล้วก็นำไปรดต้นไม้ได้เลย โดยรด 2 ครั้ง/เดือน

ในแต่ละสูตรก็มีประโยชน์ในตัวของมันเอง ใครที่ต้องการบำรุงส่วนไหนเป็นพิเศษก็เลือกสูตรให้เหมาะกับความต้องการได้เลย

เรียบเรียงโดย ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box