Saturday, 18 May 2024

คนเราสูงขึ้นด้วยการพัฒนาด้วยความสามารถทำตัวเองให้สูง ไม่ใช่ลดคุณค่าของคนอื่น

การกดคนอื่นให้ “ຕ่ำลง” มันไม่ได้ทำให้ตัวคุณเองดู “สูงขึ้น” หรอกเราดีขึ้นด้วยการสร้างตัวเองให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น มิใช่การสร้างคำพูดให้คนอื่นดูเ เย่ลงการสนทนาระหว่าง อาจารย์ และ ลูกศิษย์ ระหว่างเดินเล่นไปต ามชายหาด

อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ย าว 5 ฟุต และ 3 ฟุต

อาจารย์กล่าวว่า… “เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ย าวกว่าเส้น 5 ฟุต ให้ดูหน่อยสิ”

ลูกศิษย์หยุดคิดครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจลบเส้นที่ย าวกว่า ( เส้นที่ย าว 5 ฟุต )ลบให้สั้นลงจ นเหลือเพียง 1 ฟุต จึงทำให้เส้น 3 ฟุตย าวกว่าแล้วแล้วศิษย์ก็สบต าอาจารย์ พลางขอความเห็นว่า “เช่นนี้ ใช้ได้หรือยังครับ”

อาจารย์เลยกล่าวตอบลูกศิษย์ว่า…“นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำกัน คือการ เ ห ยี ย บหัวคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองสูงขึ้น”

“คนส่วนใหญ่คิดจะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ายคู่แข่ง หรือ ตัดกำลังฝ่ายตรงข้าม”ถ้าคนส่วนใหญ่เลือกใช้แต่วิธีนี้… ต่างฝ่ายต่างล บ เส้นของกันและกัน

ชี วิ ตทั้งเราและคู่แข่ง ก็จะมีแต่ไม่พัฒนา เพราะมามัวลบจุดเด่นข้อดีกันเองแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเพิ่ม “ทางที่ดีควรเลือกวิธีที่จะยกตัวเองขึ้น โดยไม่ไปลดคนอื่นลง”

แล้วอาจารย์ก็ขีดเส้น 2 เส้น ให้เท่าเดิม คือ 3 ฟุต และ 5 ฟุตแล้วอาจารย์ก็สาธิตให้ดูด้วยการขีดเส้น 3 ฟุต ให้ย าวขึ้นเป็น 10 ฟุต แล้วกล่าวว่า…

“จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเธอคือศั ต รู แต่ให้คิดว่าเป็นครูของเธอ”

“ที่เธอจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า แข่งกันขีดเส้น ไม่ใช่แข่งกันลบเส้น”เข าคือ “คนสำคัญ” ที่จะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามหากเราเห ยี ย บ คู่แข่งลงจ นจมดิน ไร้คู่แข่ง ไร้คนมาให้เปรียบเทียบแล้ว…เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพ นักสู้ที่ดีมักชื่นชมคู่ต่อสู้ที่เข้มแข็ง

เพราะคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอจะทำให้ชัยชนะของเข าไม่ยั่งยืนยง

ดังนั้น…เมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แกร่ง และ ฉลาดล้ำ ก็ยิ่งทำให้เรา รู้จักพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งยิ่งขึ้นคนที่พย าย ามจะเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการ กำจัดน้อง ฟ้ อ งนาย ข ายเพื่อน

ถึงแม้จะทำให้สำเร็จ แต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่ปราศจ า กความยั่งยืนเพราะในท้ายที่สุด เราจะไม่เหลือใคร กลายเป็นผู้ชนะที่โดดเดี่ยว

บนยอดเข าอันเหน็บหนาว และ เงียบเหงา เพราะไม่ได้รับการยอมรับจ า กใครๆการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม มันต่างกันนะ…กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไป โดยได้รับการยอบรับจ า กคนรอบข้าง ย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน

การเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเธออาจจะชนะ แต่ก็มีศั ต รูเป็นของแถมแต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง เธอจะเป็นผู้ชนะพร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมากมาย

และหนึ่งในนั้น อาจเป็นคู่แข่งหรืออดีตศั ต รู ของเธอเองด้วย เป็นสังคมแห่งความสำเร็จบนพื้นฐานของมิตรภาพโดยแท้

ขอขอบคุณ : share–si

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box