Saturday, 2 March 2024

สาธุมหาบุญใหญ่ คุณตา ทองรักษ์ ถวายที่ดิน สร้างโรงพย าบ าลเพื่อรักษาคน ในจังหวัดพะเย า

สาธุมหาบุญใหญ่ คุณตา ทองรักษ์ ตัดสินใจถวายที่ดิน สร้างโรงพย าบ าลเพื่อรักษาคน ในจังหวัดพะเย า ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ หรือถวายเพื่อสร้างโรงพย าบ าลก็ดี  นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทำการใดก็เจริญ ได้รับการยอมรับอยู่ตลอด และยังเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป การได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา จะมีความสุขทั้งชี วิ ตเลยทีเดียว

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมหาบุญกุศล หลังเพจ พะเย าโพสต์ PhayaoPost ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของคุณตาท่านหนึ่งที่ยอมสละที่ดินส่วนตัวมาทำประโยชน์ โดยคุณตาท่านนี้ได้มอบที่ดินให้แก่โรงพย าบ าลเพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อไป นับเป็นกุศลล้นหลาม โดยทางเพจได้โพสต์รูปพร้อมข้อความระบุว่า…

คุณตามา ทองรักษ์ ” ส่งมอบที่ดินให้สร้างโรงพย าบ าล เพื่อประโยชน์กับชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเย า โดยการถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณตาด้วยครับ ทั้งนี้ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นเรื่องราวของคุณตาท่านนี้ต่างสาธุและขอร่วมอนุโมทนาบุญในจิตอันบริสุทธิ์และเป็นกุศลในครั้งนี้  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณภาพและข้อมูล: ศศมนต์ , พะเย าโพสต์ PhayaoPost

Facebook Comments Box