Sunday, 3 March 2024

ชื่นชมสาวน้ำใจงาม เก็บเงินแสนได้รีบติดต่อคืนเจ้าของทันที

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชี วิ ตของเราคือการรักษาความดี ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งถูกต้อง

 

เป็นสิ่งที่เป็นจริงก็พึงกระทำความดีนั้นต่อไปอย่าปล่อยให้ใครมาปรับเปลี่ยนหรือมีโอกาสทำให้เราเปลี่ยนจ า กการทำความดีไปได้ ไม่มีใครมาทำให้เราเปลี่ยนจ า กการทำดีเป็นการทำชั่วได้นอกจ า กตัวเราเอง

 

ชื่นชมหัวใจ สาวเจอกระเป๋าตกริมทาง ข้างในมี เ งิ น แสนปึกใหญ่ ไม่คิดเก็บไว้เอง รีบแจ้งตำsวจต ามหาเจ้าของทันที

 

 

 

เป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในโลก Online

เมื่อมีผู้ใช้Facebook ชื่อ “Tiyada Tiyada TyTy” ได้มีการ Post เรื่องราวว่าตนเองได้เจอกระเป๋าตกอยู่พื้นข้างทาง ก่อนที่จะwบว่ามี เ งิ น เป็นจำนวนมากอยู่ภายในกระเป๋า

จ า กนั้นจึงรีบไปให้เจ้าหน้าที่ตำsวจ สถานีตำsวจภูธรตำบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ Post ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋านี้ได้นั้น มีการ Post Facebook ระบุข้อความว่า “ เ งิ น จำนวน 103,580 บ าท

ถือว่ามากมายสำหรับหลายๆคน ติยะดาดีใจที่เจ้าของมาติดต่อรับคืนแล้ว เห็นว่าเป็นคนเข าหลัก ดีใจกับเจ้าของด้วยนะคะดีใจที่ได้ทำดี”

หลังจ า กที่เรื่องราวมีการเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานโลก Online เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมถึงความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ Post เป็นจำนวนมาก

wร้อมกับอวยwsให้ผู้ Post ประสบwบเจอแต่ความสุขความเจริญ สมหวังในชี วิ ตทุกๆเรื่อง นอกจ า กนี้ยังแสดงความยินดีกับเจ้าของกระเป๋าที่จะได้ทรัwย์สินที่มีค่านี้กลับคืน

เกร็ดความรู้

 

เก็บของหายได้ ไม่คืน มีความผิด

 

ทางกองปราบขอแนะนำขั้นตอนต าม ก ฎ ห ม า ย เมื่อท่านเก็บทรัwย์สินของผู้อื่นที่ทำหล่นหายได้ ต ามประมวล ก ฎ ห ม า ย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1323 ดังนี้

ส่งมอบคืนเจ้าของ

 

แจ้งเจ้าของโดยเร็ว

 

ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำsวจ ภายใน 3 วัน

หากต ามหาเจ้าของได้ มีสิทธิได้รับเ งิ นรางวัลจ า กเจ้าของได้ ต าม ก ฎ ห ม า ยหากไม่สามารถหาเจ้าของได้ภายใน 1 ปี ให้ทรัwย์สินนั้น ตกเป็นของผู้เก็บได้

หากเก็บทรัwย์สินของผู้อื่นได้แต่ไม่ทำต ามขั้นตอนต าม ก ฎ ห ม า ย อาจมีความผิด ต าม ก ฎ ห ม า ย อาญา ( แล้วแต่กรณี ) อันได้แก่ลักทรัwย์ของผู้อื่น ต าม มาตรา 334 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บ าท

ยักยอกทรัwย์สินหาย ต าม มาตรา 352 วรรค 2 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางกองปราบขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำต ามสโลแกน ” เก็บของได้ ส่งคืนเจ้าของกันนะคะ”

Facebook Comments Box