Wednesday, 6 December 2023

ชาวสวนถึงกับน้ำตาไหล มะม่วงน้ำดอกไม้ปีนี้ ล้นตลาด

ชาวนี้ชาวเกษตรกรหลายรายต้องน้ำต านองกันถ้วนหน้า ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 นายสมนึก โชติกะคาม อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 296 หมู่ 13 บ้านเข าผาแรด ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดเผยว่า มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ทุกสวนในจังหวัดอุทัยธานีได้ผลผลิตดีเกินคาด จ นส่งผลให้มะม่วงล้นตลาดและราคาตกต่ำอย่างมาก โดยในสวนของตัวเองปลูกไว้รวมกว่า 30 ไร่ และสามารถจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 25–30 ตัน แต่ต้องตกอยู่ในสภาพราคาตกต่ำโดยปีนี้ราคาพ่อค้าที่มารับถึงหน้าสวน อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 7–10 บ าทเท่านั้น

ทั้งที่ราคารับซื้อถึงหน้าสวนจะต้องอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 25–30 บ าท ชาวสวนจึงจะอยู่กันได้แต่ราคารับซื้อในปัจจุบันในราคาดังกล่าวก็ยังไม่พอค่าปุ๋ย ค่าจ้างคนงาน ค่าจ้างเก็บเลยด้วยซ้ำ ซึ่งในแต่ละวันจะต้องจ้างคนงานมาเก็บมะม่วงหลายคนค่าจ้างในแต่ละวันหลายพันบ าท ส่วนราคาที่พ่อค้ามารับซื้อนั้นก็ต้องจำยอมข าย แม้จะต้องข าดทุนกแต่ก็ยังดีกว่าทิ้งให้ เ น่ า เสีย ส่วนสาเหตุที่ราคาตกต่ำพ่อค้ารับซื้อไปก็ข ายไม่ได้ กำลังซื้อน้อย อันเนื่องมาจ า กปัญหาของ CV–19

สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ส่วนใหญ่ที่นำมาข ายจะเป็นมะม่วงที่นิยมกินสุก ซึ่งจะมีรสชาติหวานหอม เหมาะนำไปรับประทานกับข้าวเหนียวมะม่วง โดยในตอนนี้สวนมะม่วงของตัวเองก็ต้องทยอยสอยมะม่วงที่แก่ได้ที่แล้วลงมาอย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้มีมะม่วงที่ทยอยสอยลงมาแล้วข ายไม่ออกเกือบตัน ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดอุทัยธานีก็หาทางช่วยเหลือให้ออกร้านไปข ายต ามงานต่างๆ แต่ก็ไม่มีคนซื้อเท่าที่ควร ในตอนนี้จึงต้องจำเป็นนำมะม่วงดังกล่าวออกไปแร่ข ายด้วยตัวเองต ามสถานที่ต่างๆ เช่นในตัวเมืองอุทัยธานี

แต่ที่ปักหลักข ายประจำจะนำแผงมะม่วงมาตั้งข ายที่ บึงพระชนกจักกรี ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยตั้งราคาข าย 4 กิโลกรัม 100 บ าท หากใครซื้อก็แถมถุงละ 1กิโลกรัมไปอีก และหากใกล้หมดเวลาข ายและก็จะรีบใส่ถุงแจกคนที่ผ่านไปมาเพื่อให้มะม่วงที่นำมาข ายหมดไม่ต้องเหลือกลับไปบ้าน ส่วนมะม่วงที่ข ายไม่ออกที่อยู่ในสวนและสุกจัดก็นำไปเป็นอาหารเลี้ยงลิงที่เข าผาแรด ใกล้บ้านที่มีลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพความแห้งแล้ง จึงอย ากขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอย่างเร่งด่วน

 

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box