Sunday, 3 March 2024

อย่าหลงระเริงกับชีวิตมากนัก คนเรามีขึ้นมีลง มีเงินเยอะ ไม่ได้แปลว่าคุณจะดูดีขึ้น.

คนเราในยุคนี้การมีเ งิ นเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกคนต้องการมากที่สุด แต่ก็ใช่ว่า มีเ งิ นแล้วเราจะดูดีจะดูรวยและอยู่เหนือคนที่เข าไม่มี ค่าความเป็นคนจะไม่เท่ากันเป็นหนึ่ง คนที่ให้ค่าของคนจ า ก การกระทำจะรวยหรือจ นก็เป็นคนเหมือนกันอย่ าเปรียบเทียบอย่ าไปมองว่าเข าสูงหรือต่ำ

“ความน่านับถือ” มิได้ขึ้นอยู่กับ“อายุ” หรือ “ ตำแหน่ง ” แต่ขึ้นอยู่กับ “ ค ว า ม คิ ด ” “คำพูด”และ “ ก า ร ก ร ะ ทำ ” ที่เต็มเปี่ยมด้วย

ข้อคิดดีๆ จ า ก การพบปะสังสรรค์กับมิตรสหายคนที่แรก ขับยนต์ธรรมดา ราคา 7 แสน เข ากู้แบงค์มาผ่อนบ้าน ราคา 2 ล้าน

ชี วิ ตของเข า มักมีเรื่องให้กลุ้ มใจอยู่เสมอคนที่สอง ขี่มอเตอร์ไซค์ราคา 5 หมื่นเข ามีเ งิ นฝากแบงค์ 7 แสน ชี วิ ตแม้จะราบรื่น แต่ก็รู้สึกว่างเปล่า ไ ร้ ส า ร ะ

คนสาม ขับรถหรูราคา 3 ล้าน เข าเป็นหนี้แบงค์ 12 ล้านชี วิ ตของเข า อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตเมื่อทั้ง 3 คนมาเจอกัน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ อิ จฉ า คนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์ อิจฉาคนขับรถหรูคนขับรถหรู อิจฉาคนขี่มอเตอร์ไซค์ นี่คือ “ความเป็นจริงของสังคม”

ที่แต่ละคน ต่างเป็นท าสของเ งิ นทอง และโช คชะต า แมว ชอบกินปลา แต่กลับว่ายน้ำไม่เป็นปลา ชอบกินไ ส้ เ ดื อ น แต่ก็ไม่สามารถขึ้นบกมาขุดไ ส้ เ ดื อ นได้

เรื่องใหญ่สักเท่าใดของวันนี้ถึงพรุ่งนี้..ก็กลายเป็นเรื่องเล็ กจิ๊ บจ๊ อ ยเรื่องใหญ่สักเท่าใดของปีนี้ถึงปีหน้า..ก็กลายเป็นนิท านอย่ างมาก

ชี วิ ต คนเราก็เท่านี้ มีทั้งดี ไม่ดี ก็เท่านั้น มีสุข ทุ กข์ค ลุ กเ ค ล้ ากันทุกวัน ผสมกันเป็นเรื่องราวกล่าวข านมาเรื่องเล็ก ใหญ่ใช่ปัญหาอุปสร รค ขอจงหนักแน่น อดทด และฟั นฝ่ า สุดท้ายสิ่งที่หวังประดังมา คือของขวัญล้ำค่า น่าภูมิใจ

ขอบคุณ : p o s t s o d

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box