Friday, 1 March 2024

4 นิสั ยผู้หญิงแ ย่ๆ ต่อให้สวยก็ไม่มีใครอย ากคบหาด้วย

เคยเห็นกันมั้ยคะสาวๆ คนหน้าต าดี แต่งตัวดี ชี วิ ตก็ดูดีไปทุกอย่ าง

แต่กลับไม่มีใครอย ากคบหรืออย ากเข้าใกล้ นั่นก็เพราะเข ามีนิสั ยไม่น่ารักอยู่ในตัวเอง ซึ่งนิสั ยเหล่านี้เป็นตัวการกี ดกันคนรอบข้าง

ทำให้ไม่มีใครอย ากคบเป็นเพื่อน ลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณมีนิสั ยแ ย่ๆเหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่า แล้วฝึกนิสั ยดีๆ กันใหม่เถอะvี้อิ จ ฉ า เห็นใครดีกว่าไม่ได้การเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นแล้วเราอย ากทำให้ได้บ้างนั้น

 

จัดเป็นความทะเยอทะย านในด้านดี แต่ถ้ามันมากเกินไปจ นในจิตใจมีแต่ความอิ จ ฉ าริ ษ ย ามันก็จะคอยแผดเ ผ าใจให้ร้ อนรุ่ มพอเห็นใครดีกว่าหน่อยก็ทนไม่ได้ ต้องแข่งต้องอวดเพื่อโ ชว์ให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีดีกว่า

นิสั ยแบบนี้มันร้ อนกับตัวคุณเองนะ เพื่อนคนไหนก็ไม่อย ากคบหรอก เลิ กได้เลิ กเถอะป า ก ร้ า ย ใช้คำห ย า บ ค า ยพร่ำเพรื่อ

อย่ าอ้างอีกเลยที่ว่า “เป็นคนป า ก ร้ า ยแต่ใจดี” หรืออ้างว่า “เป็นคนชอบพูดตรงๆ” นั่นมันข้ออ้างของคนห ย า บ ค า ย เท่านั้น

เพราะคนเราสามารถพูดจาดีๆ กันได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คำหย าบหรือใช้คำพูดที่ส่อเสียดคนอื่นเก็บคำพูดห ย า บ ค า ยไว้คุยสนุกๆ ในกลุ่มเพื่อนฝูงก็พอ

แต่กับสังคมรอบข้างถ้าเผลอพูดไปมันจะทำให้คุณเสี ยภาพลั กษณ์ แล้วอีกฝ่ายก็เสี ยความรู้สึกด้วยvี้โ มโ ห vี้เ ห วี่ ย ง vี้วี นไม่ว่าคุณจะอ้างว่าตัวเองเป็นคนโ ก ร ธ ง่ายหายเร็วยังไง ในขณะที่คุณวีนมันก็ไม่น่าเข้าใกล้อยู่ดี

ขนาดตัวคุณเองยังไม่อย ากเข้าใกล้คนใจร้ อ นเอาแต่ใจตัวเองเลย แล้วใครจะอย ากอยู่ใกล้ๆคุณกันล่ะดังนั้น มาลดความใจเร็วvี้เ ห วี่ ย งของตัวเองลง

เวลาโ ก ร ธก็สูดลมหายใจเข้า ออกลึกๆ หลายๆ ครั้งจ นกว่าอารมณ์จะเย็นแล้วค่อยตอบโ ต้หรือไม่ก็หัดนั่งสมาธิ สวดมนต์บ้างก็ช่วยได้เช่นกันชอบดู ถู กคนอื่น เห็นตัวเองดีที่สุดที่สุดของนิสั ยที่อย่ าว่าแต่คนอื่นไม่อย ากเข้าใกล้เลย ตัวคุณเองก็คงรั ง เ กี ย จเหมือนกันด้วย

ก็ใครกันล่ะจะชอบให้คนอื่นมาดู ถู ก พูดจาเ ห ยี ย ด ห ย า ม ใครๆก็มีศั กดิ์ศรีของตัวเองกันทุกคน ต่อให้คุณสวยเลิ ศ ฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีดีกว่าคนอื่นจริงๆ

แต่ถ้าชอบเ ห ยี ย ด ห ย า ม คนอื่น ก็ไม่มีใครอย ากคบเหมือนกันคนเราทุกคนไม่ได้ดีเต็มร้อย ก็ย่อมต้องมีข้อบ ก พร่ องกันไปบ้าง

แต่อย่ าให้จุดบ กพร่ องของคุณคือ นิสั ยน่ารั ง เ กี ย จ เหล่านี้เลยค่ะ ถ้าแก้ไขได้ก็รีบแก้ ก่อนที่จะไม่มีใครอย ากคบอย ากเข้าใกล้อีกต่อไป

ที่มา : noozup.me

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box