Tuesday, 21 May 2024

ตา-ยายถูกไล่ที่ วอนช่วยตามหาลูกชาย หลังทิ้ งภาระห นี้ กยศ.ไว้ก่อนหนีห าย

ตา ย ายที่จังหวัดกำแพงเพชร ร้องขอความช่วยเหลือ หลังลูกชายคนสุดท้องนำโฉนดที่ดินไปจำ น อง เพื่อจะนำไปชำระเงินกู้ กยศ. แต่กลับห ายตัวไป จนถูกประกาศข ายทอดตลาดทั้งบ้านและที่ดิน ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย อีกทั้งไม่มีเงินชำระห นี้ ที่ลูกชายทิ้ งภาระเอาไว้ให้

เรื่องนี้เป็นประเด็นดรามาเกิดขึ้นหลัง นายเชิด นุ่มวงษ์ อายุ 88 ปี และนางทองคำ นุ่มวงษ์ อายุ 84 ปี  ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ออกมาร้องเรียนขอให้ช่วยตามหาลูกชายคนสุดท้องอายุ 42 ปี ที่ห ายตัวจากบ้านไปตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา โดยก่อนออกจากบ้านไป ลูกชายได้บอกไว้ว่าจะไปหาเงินมาใช้ห นี้ กยศ.ที่กู้ไว้ ในช่วงปี 2543 จำนวน 130,000 บาท กระทั่งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา มีเอกสารจากสำนักงานบังคับค ดีจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมาถึงบ้าน ประกาศยึดทรัพย์และข ายทอดตลาด ที่ดินและบ้านหลังที่คุณตาคุณยายอาศัยอยู่ กับครอบครัวรวม 18 ชีวิต ในเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่เศษ โดยทางผู้ติดต่อซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ ได้นำป้ายมาติดรอบหมู่บ้าน โดยหากคุณตาคุณยายไม่มีเงินมาชำระ ก็จะต้องย้ายออกทันที

หลังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทราบเรื่อง เมื่อวานนี้ (1 เม.ย.) ก็ได้ไปพบกับคุณตาคุณยายทันที เพื่อสอบถามข้อเท็ จจริงทั้งหมด โดยคุณตาคุณยายเล่าว่า บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของคุณปู่และคุณย่าของคุณตาเชิด ที่เคยสั่งเสียไว้ว่า ให้อยู่ไปตลอด ห้ ามข ายเด็ดข าด แต่ต่อมาลูกชายคนสุดท้องได้นำโฉนดที่ดินไปจำ น อง กับ ธ.ก.ส. เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท เพื่อจะนำเงินมาชำระห นี้ที่กู้มาจาก กยศ.จำนวน 130,000 บาท แต่ที่ผ่านมาลูกชายกลับไม่ยอมไปชำระห นี้ดังกล่าว จนต้องถูกฟ้ องร้ อง และถูกบังคับค ดีให้ข ายที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้ ไปในราคา 402,000 บาท ต่อมาลูกชายได้ไปติดต่อกับผู้ประมูลซื้อ เพื่อจะขอซื้อที่ดินและบ้านกลับคืนมา ก่อนจะทำสัญญาซื้อข ายกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยได้จ่ายเงินมัดจำไป 20,000 บาท ส่วนที่เหลือจะแบ่งชำระ 4 งวด จนครบ 800,000 บาท ตามที่ตกลงกัน แต่ไม่นานลูกชายก็ห ายออกจากบ้านไป และติดต่อไม่ได้อีกเลย กระทั่งมีป้ายประกาศมาติดตั้ง และถู กเร่ งรัดให้ชำระเงิน หากไม่ชำระก็จะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันที

คุณยายทองคำ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะอายุมากแล้ว คุณยายเองก็เดินไม่ได้ ส่วนคุณตาก็มีโรคประจำตัว ซ้ำยังตัดพ้อด้วยว่า หากรู้ว่าลูกชายเป็นห นี้ กยศ. จะนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับจากรัฐทุกเดือน ไปผ่อนชำระแทนให้ แต่ลูกชายกลับนำเอกสารไปซ่อนไว้ มารู้อีกทีก็สายไปแล้ว และถึงแม้ตัวเองจะมีลูกทั้งหมด 10 คน แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และรับจ้าง ฐานะค่อนข้างยากจน มีเงินไม่เพียงพอจะมาใช้ห นี้ ซ้ำลูกชายคนสุดท้อง ก็ยังมาทิ้ งภาระห นี้สินจนต้องสู ญ เสี ยมรดกชิ้นสำคัญไปอีก

ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ค ดีนั้นสิ้ นสุดไปแล้วตามกระบวนการ เพราะได้มีการข ายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านเดิมจะทำได้ ก็คือต้องนำเงินไปจ่ายให้ครบตามจำนวนที่ตกลงซื้อข ายกันไว้ ส่วนจะลดราคาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้คุณตาคุณยายวิงวอนผู้ใจบุญ ช่วยเหลือไ ถ่ ถ อนบ้านและที่ดินคืน โดยสามารถบริจาคเงิน ช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาคลองขลุง ในชื่อ นายเชิด นุ่มวงษ์ เลขที่บัญชี 020103358247

อ ย่า “ค าดหวั ง” กับสิ่งที่..มีชีวิต อย่ า “ยึดติด” กับสิ่งที่มีวัน..ดั บส ล าย อย่ า “ยอมแพ้” หากยังมี..ลมห ายใจ อ ย่า “ประมาท” มากไป..กับใจคน

ขอบคุณที่มา : bugaboo.tv

 

Facebook Comments Box