Friday, 1 December 2023

ที่ดิน ส.ค.1 น.ส.3 และน.ส.3ก ขอออกโฉนดที่ดินออนไลน์ได้ง่ายๆ แค่มีมือถือ

ข่าวดีสำหรับท่านใดที่มีที่ดิน แต่ไม่มีโฉนด วันนี้กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพิเคชั้นที่ชื่อว่า บอกดิน2…เพียงท่านแค่มีมือถือ กรมที่ดิน ก็จัดการ ออกโฉนดให้ท่านได้ ด้วยแอปพิเคชั่น “บอกดิน 2” โครงการดี ๆ ที่รัฐบาล และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ค.1 น.ส.3 และน.ส.3ก ที่ต้องการออกโฉนดให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยวิธีการง่าย ๆ
1 เดินทางไปยังที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูล ยืนรอประมาณ 1 นาทีเพื่อให้ GPS ระบุพิกัดที่แน่ชัด

2 เข้าระบบ “บอกดิน” ผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก
-ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th
-ทาง LINE ID : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”
-ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

3 กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่ง หลังจากนั้น กรมที่ดินจะตรวจสอบรายละเอียด ทำการรังวัดด้วยดาวเทียม ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อย และประหยัดเวลา จาก 127 วัน เหลือเพียง 50 วันเท่านั้น

ดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 64 นี้เท่านั้น “บอกดิน 2” โครงการดี ๆ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับผู้ถือครอง และเป็นการรองรับ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทยอีกด้วย

หมายเหตุ สำหรับที่ดิจที่จะขอแปลงที่ดินต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าไม้ถาวร เขตส.ป.ก. ที่ดินสาธารณะ ขอบคุณที่มาสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย เกษตรรุ่นใหม่ไม่จน

Facebook Comments Box