Saturday, 2 March 2024

วิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนซีเมนต์ ดูแลง่ายรายได้ดี

วิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนซีเมนต์มีดังนี้…

ขั้นตอนที่ 1 เทปูนที่ก้นวงบ่อซีเมนต์จนปิดสนิทและไม่ให้น้ำรั่วซึม ทำการต่อท่อประปาไว้ด้านข้างบ่อให้มีลักษณะเป็นฝาเกลียวหมุนปิดเปิดได้

ขั้นตอนที่ 2 เทน้ำสะอาดลงไปพร้อมกับหั่นต้นกล้วยแบบหยๅบๆแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อเอาน้ำยๅปูนตรึมออกจากน้ำให้หมด

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อครบ 1 สัปดาห์ก็ให้ทำการพอกดินเหนียวหนาประมาณ 1 นิ้วลงไปและให้นำทางมะพร้าวใส่ลงไปเพื่อเป็นอาหารให้หอยขมจากนั้นก็นำหอยขมเลี้ยงในบ่อได้

ขั้นตอนที่ 4 ใส่น้ำสะอาดตามลงไปอีกประมาณ 20 ถึง 30 cm. รอจนน้ำนิ่ง ก็ให้ใส่เพิ่มอีก 20 ถึง 30 cm. รวมกันแล้วให้มีความสุขประมาณ 50 เซนติเมตรและนี่ก็คือวิธีการเตรียมบ่อไว้สำหรับเลี้ยงหอยขมโดยวิธีทั้งหมดนี้จะทําให้น้ําในบ่อปูนใสไม่ขุ่นเพราะการเลี้ยงหอยขมนั้นต้องเรียนด้วยน้ำสะอาดและบ่อจะต้องสะอาดตลอดเวลาเมื่อน้ำขุ่นเมื่อไหร่หอยขมจะไม่ยอมกินอาหาร 3 วัน

การเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนน้ำ 1 เดืoนต่อ 1 ครั้งโดยการเปิดฝาเกลียวที่อยู่ด้านข้างบ่อท่อระบายน้ำออกและนำตาข่ายปิดตรงรูท่อทุกครั้งจนน้ำระบายออกให้หมดแล้วค่อยจ่ายน้ำลงไปใหม่

ข้อแนะนำเพิ่มเติม ไม่ควรใช้น้ำประปาโดยตรงเพราะมีคลอรีน จำเป็นจะต้องพักน้ำทิ้งไว้ก่อนให้คลอรีนระเหยหมด และควรปล่อยปลาหางนกยูงลงไปในบ่อด้วยเพื่อช่วยกินลูกน้ำไม่ให้มารบกวนหอยขมไม่อย่างนั้นหอยขมอาจเป็นโsคได้

การเก็บหอยขม เมื่อเลี้ยงได้ครบ 3 เดืoนก็ให้ทำการแยกหอยขมบางส่วนออกไว้โดยแยกเป็นส่วนหนึ่งไว้สำหรับขยๅยพันธุ์อีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับจำหน่าย โดยพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงหอยขมของคุณพงษ์ศักดิ์นั้นใช้เพียงแค่ 5 * 10 เมตรเท่ๅนั้นโดย 6 เดืoนแรกจะตักหอยมาได้วันละ 50 กิโลกรัมนานครึ่งปี เมื่อตักบทก็ปล่อยชุดใหม่ลงไปได้และจับหอยอีก 6 บ่อในช่วงครึ่งปีหลังวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงทำให้มีรายได้เข้ามาในทุกๆวัน

หอยขม คuมักจะชอบนำมาทำแกงหรือกินกันซึ่งมักจะมีรสชาติที่อร่อยและกำลังกลายเป็นที่ต้องการตามตลาด เพราะในปัจจุบันสามารถหาหอยขมตามแหล่งน้ำธssมชาติได้ยๅก ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงทำให้หอยขมทำราคาในตลาดได้ดี หลายคuมีคนสนใจในการเพาะเลี้ยงหอยขมเพื่อจำหน่ายกัuมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยการเลี้ยงหอยขมนั้uมีขั้นตอนที่ง่าย แถมยังสร้ายรายได้ได้ดีอีกด้วย

โดยคุณพงษ์ศักดิ์ นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งชาวเกษตรกรที่มีการหัuมาสนใจในการเพาะเลี้ยงหอยขมเพื่อจำหน่าย เริ่มจากการงมหอยขมมาทำอาหารและนำหอยขมที่ได้มาใส่ในบ่อปูนซีเมนต์เพื่อเตรียมทำอาหาร แต่ผลปรากฏว่าหอยขมนั้นกลับอยู่รอดและออกลูกออกหลานเป็นจำนวuมากและเติบโตได้ดี จนเกิดเป็นไอเดียที่จะหารายได้ช่องทางหนึ่งโดยการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อปูนซีเมนต์นั่นเอง

บริเวณพื้นที่บ้านของคุณพงษ์ศักดิ์นั้uมีวงบ่อซีเมนต์เป็นจำนวน 12 บ่อ เอาไว้สำหรับการเลี้ยงหอยขมโดยมีการเลี้ยงปลานิล 1 บ่อขนาด 10 * 20 เมตร โดยหลังจากที่ได้ทดลองเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนซีเมนต์ก็พบว่าโอกาสรอดของหอยนั้uมีสูงมากกว่าการเลี้ยงในกระชังหรือบ่อดินเป็นอย่างมากในส่วนสำหรับอาหารนั้นก็จะเรียนด้วยตะไคร่น้ำและเสริมด้วยอาหารปลาดุกบดละเอียดผสมกับข้าวเหนียวนึ่งสูตรนี้จะทำให้หอยขมโตไวกว่าหอยขมตามธssมชาติถึง 1 เดืoน

โดยระยะเวลาในการสร้างรายได้นั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปีเริ่มจากกิจการเลี้ยงหอยขมซึ่งสามารถสร้างรายได้ในทุกๆเดือน เดือนละไม่ต่ำ 48,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่มากพอสมควร

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box