Friday, 1 December 2023

ไหว้แม่ ย่ า นางที่ถูกวิธี ขับขี่ปลอดภัย ทำมาค้าขึ้น คนมีรถควรรู้

หลายต่อหลายคนที่มีรถ จะมีความเชื่อเรื่อง แ ม่ ย่ า น า ง กันทั้งนั้น เพราะคิดว่าการไหว้แม่ ย่ า นาง แม่ ย่ า นางจะอยู่กับรถ คอยปกปักษ์ รั ก ษ า ให้คนที่ขับรถแคล้วคลาดปลอดภั ย

วันนี้เราจึงได้นำ ไหว้แม่ ย่ า นางที่ถูกวิธี และสิ่งที่จะต้องเตรียมไหว้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไหว้และไม่รู้ว่าจะต้องทำ อ ย่ า งไร เตรียมอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เตรียมของมีดังต่อไปนี้

1 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง ใช้กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆ อีก 4 อ ย่ า ง

2 ข้าวสวย 1 ถ้วย

3 น้ำสะอาด 1 แก้ว

4 หมาก,พูล,ย า เ ส้ น สีฟัน 3 คำ

5 ย า สู บ 3 ม ว น

วิธีไหว้แม่ ย่ า นาง

ช่วงเวลาไหว้ควรเป็นตอนเช้า เมื่อจัดเตรียมของไหว้เสร็จแล้ว จากนั้นให้สตาร์ทรถ แล้วบีบแตร 3 ที เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จากนั้นจุดธูปจำนวน 9 ดอก ขั้นตอนต่อไปให้กล่าวคำถวายดังนี้ (เฉพาะแม่ ย่ า นางรถอย่างเดียวเท่านั้น)

คำถวายของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ ย่ า นางรถ

ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

ต่อจากนั้นเราก็ขอพร ขอความร่ำรวยขับขี่ปลอดภัย การงานเจริญรุ่งเรือง อะไรก็ว่าไป และรอประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นจุดย า สู บ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรออีกประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ า ให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย า จามะ

การเลือกสีรถ

สำหรับ ก า ร เลือกสีรถ ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เ พ ร า ะ บ้านเรามีความเชื่อว่า เวลาที่จะออกรถ ต้องดูฤกษ์ ดูวันออกรถ และยังต้องดูสีรถให้ถูก โ ฉ ล ก กับเจ้าของรถด้วย เพื่อความสบายใจ เชื่อไว้ก็คงไม่เสี ยห าย อะไรจริงไหม ลองมาดูสีรถตามวันเกิดกันดีกว่า ว่าแต่ละวันเกิด ค ว ร ซื้อรถสีอะไร

“ทุ กๆ ปี ก่อนวันสงกรานต์ 3 วัน จะมีผู้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด พบว่า มีอุบั ติเห ตุท้องถนนเสี ยชีวิตจากความรีบร้อนกลับจนไม่ได้พักผ่อน ขับรถข้ามเขตแล้วมีรถในพื้นที่ตั ดหน้า รวมถึงขับรถด้วยความเร็ว สงกรานต์ปีนี้จึงอยากให้ทุ กคนถ้าขับรถกลับบ้าน ไม่ได้ใช้รถสาธารณะขอให้ตรวจสอบสภาพรถ เส้นทาง เตรียมอาหาร สภาพร่างกายให้พร้อม อย่าขับรถเร็ว และไม่ควรขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านที่ต่างจังหวัดหากใช้เวลานานๆ และถ้าคิดว่าตัวเองมีภาวะสุ่มเสี่ยงโ ค วิ ด  ควรจะอยู่บ้าน เพื่อป้องกันทั้งอุบั ติเห ตุและการแพ ร่ร ะบ าดของโลก อย่างไรก็ตาม สงกรานต์นี้ อยากให้ทุกคนที่เตรียมพร้อมจะกลับบ้านขอให้เดินทางอย่างปลอดภั ย และปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่”

ขอบคุณที่มา krustory

Facebook Comments Box