Tuesday, 5 December 2023

การใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ที่ถูกวิธี

สว้สดีครับวันนี้แอดมินมีความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี เชื่อไหมครับว่า บางครั้งการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นั้น ต้นไม้อาจใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่เราใส่ไม่ได้ หรือได้ก็ไม่เต็มที่ ก็เหมือนเอากินของไปเยี่ยมคนเจ็บที่ กินไม่ได้นั่นเองได้ แต่นั่งมองตาปริบๆ วันนี้เลยขอพูดเรื่องการ ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญ เรามีวิธีใส่กันอย่างไร

1 ตามหลักที่ยึดถือกันมานาน การใส่ปุ๋ยนั้น เราควรใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่ม เพราะบริเวณรอบๆทรงพุ่มจะมีปริมาณรากของต้นไม้ที่ทำหน้าที่ ดูดธาตุอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก

2 ความชื้นหรือน้ำที่เร่ารดสำคัญมาก ปุ๋ยเคมีเมื่อเราใส่ให้พืชแล้ว พืชจะใช้ได้คือการรดน้ำให้ธาตุอาหารในเม็ดปุ๋ยละลาย พืชจึงดูดไปใช้ได้ ปุ๋ยอินทรีย์ความชื้นสำคัญมากเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติ ทำหน้าที่ย่อยสลาย และปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ดังนั้นการฝังกลบปุ๋ยอินทรีย์ในร่องรอบทรงพุ่มเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าหมดแรงขุด การหาวัสดุมาคลุ่มกองปุ๋ย เช่นหญ้าแห้ง ฟางข้าว ก็จะช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้หายหรือระเหยออกไป

3 ปุ๋ยคอกที่ยังเปียก ไม่ควรใส่กองไว้โคนต้น ต้นไม้ เพราะน้ำที่อยู่ในปุ๋ยคอกนั้นเช่น เยี่ยวของสัตว์ ที่มีแอมโมเนียค่อนข้างสูง เป็นอันตรายต่อรากพืช

4 การใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้ตามระยะที่พืชต้องการ โดยทั่วไปในกลุ่มที่ต้องออกดอก ออกผลพืชต้องการธาตุอาหาร3แบบ ระยะเจริญเติบโตต้องการ ไนโตรเจน ระยะออกดอกต้องการฟอสฟอรัส ระยะบำรุงผล ต้องการโปรแทสเซียม ดังนั้นพืชบางชนิดเมื่อถึงช่วงที่สร้างตาดอก เราใส่ไนโตเจนลงไป พืชก็จะเปลี่ยนตาดอก เป็นตาใน แตกยอดอ่อนทันที สรุปให้เข้าใจแบบง่ายๆ สำหรับไม้ผล
ระยะเจริญเติบโต N-P-K 1:1:1
ระยะช่วงสร้างดอก N-P-K 1:2:1
ระยะบำรุงผล N-P-K 1:1:2

5 ปุ๋ยที่ฉีดพ่นทางใบ ต้องละลายน้ำให้เจือจางเสียก่อน ใบอ่อน ใบแก่ มีผลต่อความเข้มข้นของปุ๋ยที่เราใส

6 การเคลื่อนย้ายของปุ๋ยเคมี พวก N-P-K เข้าสู่รากพืช มีกระบวนการต่างกัน เราต้องใส่ให้ถูกจุด
ไนโตรเจน.ละลายน้ำง่ายและเร็วมาก พืชนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือ การละลายไหลไปกับน้ำ ที่เลยรากพืชเป็นส่วนใหญ่ เพราะถ้าเป็นปุ๋ยผสม เช่น สูตร 16-16-16 กว่าเราจะรดน้ำให้ปุ๋ยทั้งหมดละลาย เจ้าไนโตรเจนลายลายไหลไปกับน้ำเลยรากพืชไปจนหมด

กรณีนี้มักเป็นกับไม้ที่ปลูกในกระถาง หรือภาชนะ ฟอสฟอรัส….. ละลายน้ำง่ายก็จริง แต่เมื่อละลายแล้วทำปฏิกิริยาการสารประกอบในดิน ทำให้ละลายยากขึ้น ไม่เคลื่อนย้ายมักอยู่กับที่ จึงต้องใส่ให้ใกล้รากมากที่สุด ปุ๋ยกลุ่มนี้ใส่ใต้ผิวดินจะดีที่สุด

โปรแทสเซียม….. จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าปุ๋ยฟอสเฟตแต่จะช้ากว่าปุ๋ยไนโตรเจน ธาตุโพแทสเซียมในปุ๋ยละลายน้ำได้ง่ายพอๆ กันกับไนโตรเจนก็จริง แต่เนื่องจากโพแทสเซียมไอออน ( K+) มีประจุบวกซึ่งสามารถดูดซับอยู่ที่ผิวของอนุภาคดินเหนียวที่มีประจุลบได้ จึงทำให้ถูกชะละลายได้ยาก

7 ปุ๋ยที่ใส่ในกระถางบัว เราควรหุ้มด้วยดินเหนียว แล้ววางไว้ใกล้กอบัว เพื่อป้องกันการละลายกับน้ำในอ่างบัว

8 ปุ๋ยคอกที่ใส่ให้กับต้นไม้ แช่น้ำ ให้คายความร้อน 5-7วันก่อน แล้วค่อยนำไปใส่ให้ต้นไม้จะดีมากครับ

9 ใครปลูกมะพร้าว หลีกเลี่ยงการกองปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในสวนมะพร้าวนะครับ เพราะจะเป็นแล่ง เพาะพันธุ์และวางไข่ ของด้วงแรดมะพร้าว ถ้าต้องใช้ปุ๋ยคอกในสวนมะพร้าว อย่างกองสุมไว้ตามโคน ให้หว่าสนแบบกระจาย สูงไม่เกิน2 ข้อนิ้วมือ

เป็นอย่างไรบ้างครับ หลักการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆสำหรับเกษตรหัดปลูกครับ ขอบคุณความรู้อันล้ำค้า หลักการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ ให้ต้นไม้ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจครูชาตรี เพื่อนๆสามารถติดตามความรู้ดีๆได้จากเพสบุ๊คอาจารย์ได้ที่ https://www.facebook.com/cha.tisol

Facebook Comments Box