Saturday, 2 March 2024

วอนช่วย 4 แม่เฒ่าถูกไล่ที่ให้ออกจากบ้าน หลังหลานนำที่ไปจำนองไปทำงานไต้หวัน

เป็นเรื่องที่น่าเศร้ าใจ บ้านเลขที่ 4 ม. 4 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านเรือนไม้ขนาดใหญ่ ใต้ถุนสูง ปลูกบนพื้นที่ 3 งานเศษ พบแม่เฒ่า 4 คน อายุไล่เรียงกัน ตั้งแต่ 94 ปี 82 ปี 80 ปี 77 ปี   ทุ กคนนั่งเศร้าสร้อย ในตาฉายแววว่าทุกข์ใจ ร้ องไ ห้จนไม่เหลือน้ำตา เพราะเจ้าห นี้จะไล่ที่ ให้ออกไปจากบ้านที่ตนเคยอยู่อาศัยตั่งแต่เล็กจนโต โดยแม่เฒ่าทั้ง 4 คนจะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ในวันที่ 17 มิถุนายน นี้แล้วโดยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อไป

นางโปรย  อนุเคราะห์  อายุ 94 ปี มีครอบครัวมีลูก2 คน  น.ส.ศรีนวล ทิมแย้ม  อายุ 82 ปี  โสด น.ส.แฉล้ม ทิมแย้ม อายุ 80 ปีโสด และนางตะล่อม ทิมแย้มอายุ 77 ปี โสด แม่เฒ่าสี่พี่น้อง ที่หวังใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ในบ้านหลังที่พ่อแม่สร้างไว้ให้เมื่อวัยเด็กและอยู่มาจนแก่ชรา  ร้ องไ ห้จนไม่มีน้ำตา เพราะไม่รู้ว่าต่อไปนี้พวกตนจะอยู่อย่างไร จะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่ไปแล้ว พูดได้คำเดียวว่าหากต้องถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้คงต า ยคาบ้านหรือไม่ก็ยอมต า ยในคุ ก  ด้วยความผูกพันที่อยู่ด้วยกัน 4 พี่น้อง ตั้งแต่เด็กมาจนแก่เฒ่า คงต้องถึงที่สุดของชีวิตคือเสี ยใจจนต า ย  ด้วยความแก่ชรา อีกทั้งต่างคนต่างก็มีโ ร ค รุ มเร้ า เดินก็ไม่ค่อยไหว  ซ้ำร ายเป็นม ะเร็ ง  เป็นโ ร คหัวใจ  และคนเล็กเป็นโ ร ค หอบหื ด หวังจะได้เห็นหน้ากัน ฝากผีฝากไข้กัน ต่อไปจะอยู่กันอย่างไร  แม่เฒ่าทั้ง 4 คนว อนขอความช่วยเหลือจากทนายจิตอาสา ที่ช่วยเหลือประชาชน และผู้ใจบุญ มาช่วยเหลือ แม่เฒ่าแก่ๆไม้ใกล้ฝั่งทั้ง 4 คนได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไปจนกว่าจะต ายด้วยเถอะ

เมื่อถามถึงสาเหตุที่ต้องมาถูกไล่ที่ในครั้งนี้ แม่เฒ่าทั้ง 4 กล่าวว่า ด้วยความรักและหวังเห็นอนาคตของหลาน เมื่อหลานมาขอใช้โฉนดในการไปกู้เงินเพื่อไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน แม่เฒ่าทั้ง 4 จึงให้หลานเอาโฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง ของคนในครอบครัว ไปค้ำประกันเงินกู้จำนวน 450,000 บาท จากเจ้าห นี้ ร ายหนึ่ง  โดยเป็นที่ดินทำกิน 3 แปลง รวมประมาณ 12  ไร่เศษ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3  งาน 97 ตารางวา คือบ้าน 3 หลังที่แม่เฒ่าทั้ง 4 อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่  แต่หลานชายที่ไปทำงานที่ไต้หวันก็ถูกหลอกไม่มีเงินกลับมาใช้ห นี้ได้ จนกระทั่งทางเจ้าห  นี้จึงแต่งตั้งทนายมาทวงถาม และในที่สุดมีการข า ยทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไป เมื่อปี 2562  รวม 3 แปลงเป็นเงิน 980,500  และมีส่วนต่างเงินคื นให้ลูกหนี้ จำนวน 365,000 บาท

ขณะที่นายลวง   อนุเคราะห์  อายุ 54 ปี  ลูกชายของนางโปรย  ยายวัย 94 ปี  ผู้ชายคนเดียวของบ้าน ที่ต้องดูแลแม่ และน้า 3 คน และพี่สาวอีกคน กล่าวว่า ตนในฐานะคู่ความแทนพี่ชายซึ่งเป็นลูกห นี้ และเสี ยชีวิตไปแล้ว ได้ไปอ้อนวอนขอซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่พวกตนได้อยู่นี้คืน โดยจะนำเงินที่ได้รับคืนจากสำนักงานบังคับคดี และจากบางส่วนที่พอจะหามาได้ เพื่อขอซื้อบ้านสามหลังกลับมาให้แม่ น้า ทั้ง 4 คน  และพี่สาวอีกคน ได้ มีที่อยู่อาศัย เป็นที่ซุกหัวนอนในยามบั้นปลายชีวิตก่อนจะหม ดลมห ายใจไป นายลวง เล่าว่าตนเอง ได้ใช้ความพยายามทุกวิธี  ทั้งวิ่งเต้นหาเงิน  วิ่งขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน เพื่อขอซื้อบ้านหลังนี้กลับมา หลังจากปี พ.ศ.2545  ที่หลานชายลูกของพี่สาวต้องการเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน  และได้นำที่ดิน จำนวน 4 แปลง ของคนในครอบครัว ไปค้ำประกันเงินกู้จำนวน 450,000 บาท จากเจ้าหนี้ รายหนึ่ง  โดยเป็นที่ดินทำกิน 3 แปลง รวมประมาณ 12  ไร่เศษ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3  งาน 97 ตารางวา คือบ้านที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นี้

แต่หลานชายและครอบครัวไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ห นี้สินที่ก่อขึ้นได้   เจ้าห นี้จึงแต่งตั้งทนายมาทวงถาม และในที่สุดมีการข ายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อปี 2562  จนกระทั้งเจ้าหนี้ ยื่นคำข าดว่าจะเข้ามายึดบ้านหลังนี้ในวันที่ 17 มิถุนายน 64  วอนทนายจิตอาสา ช่ วยเหลื อประชาชนที่ทุ กข์ย าก  หรือใครก็ได้ช่วยคุยกับเจ้าห นี้ให้ใจอ่อนข ายคืนบ้านให้ แม่และน้าๆ ตนเองในส่วน 3 งานนี้ เท่านั้น  เพราะที่ผ่านมาตนเองก็สู้สุดชีวิต แต่ทำได้เพียงเท่านี้(ทราบว่าทางเจ้าห นี้อาจข ายบ้าน3หลังให้ในราคาประมาณ 2 ล้านบาท แต่ลูกห นี้มีเงินอยู่ประมาณ 6 แสนบาท)วอนผู้ใจบุญให้การช่ วยเหลือแม่เฒ่าทั้ง 4 สามารถทำบุญช่ วยเหลื อได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง051980330271 นายลวง   อนุเคราะห์ เบอร์โทร.0807975696

เป็นธรรมดา.. “ที่ช่วงหนึ่งของชีวิต” ที่เราจะ.. “รู้สึกแ ย่” แต่ขอ.. “อย่ าท้ อแ ท้” เพราะคงไม่มีใครที่จะ “แ พ้” ได้ทุกวัน

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย

 

 

Facebook Comments Box