Saturday, 2 March 2024

หลวงพ่อขอบิณฑบาต ล็ อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล นำไปสร้างร ายได้ให้เด็กพิเศษ ทำด อ กไม้จันทน์ และพ วงหรี ด

ขอบอกบุญ มีเรื่องราวมาบอกกล่าวสำหรับใครที่ชอบล็ อตเต อรี่ หากผิดหวังไม่ถูกรางวัล อย่าเพิ่งเอาไปทิ้ ง ท่านยังสามารถนำมาทำบุญได้ โดย เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู บอกกล่าวญาติโยมที่มีล อตเต อรี่เก่า ที่ไม่ถูกรางวัล นำมาบริจ าค เพื่อทำดอกไม้จันทน์ มอบร ายได้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พระครูจันทสีรากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู ได้ขอบิณฑบาต ลอตเตอรรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด เพื่อนำมาทำเป็นดอกไม้จันทน์ และพ วงหรี ด โดยนำร ายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูนั้น ได้รับเด็กพิเศษเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาการ แต่ยังข าดแคลนอุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้ในศูนย์ เนื่องจากเพิ่งเปิดได้ประมาณ ๑ ปี

พระครูจันทสีรากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กพิเศษหรือเด็ก ออ ทิ ส ติ ก ศึกษาจำนวน ๕๐ คน จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ๑๐ คน ประส บปั ญหาไม่มีที่เรียนต่อ ทำให้ผู้ปกครองเเละเด็กนักเรียนได้รับความเดื อดร้ อน จึงได้รับเด็กเหล่านี้ไว้ โดยก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษได้มีที่เรียนต่อ หลังจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเป็นการเรียนสายอาชีพ การฝึกพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะมีครูพิเศษ ครูจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสมาคมผู้ปกครองเด็กและจิตอาสามาช่วยสอน เพื่อให้เด็กได้มีอาชีพติดตัวและช่วยเหลือตัวเองได้

ทางศูนย์มีร ายจ่ ายอยู่ตลอด แต่ไม่มีร ายได้ จึงได้คิดหาแนวทางที่จะทำให้มีร ายได้มาพัฒนาและเป็นค่าใช้จ่าย จึงได้นำล อตเต อรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ และพวงหรี ด เพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในการฌ าป นกิ จ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มาทำบุญว่า ทางวัดขอรับบิณฑบาตใบล อตเต อรี่ ที่ซื้อแล้วไม่ถูกรางวัล ให้ส่งมาเพื่อร่วมทำบุญกัน

นางปริศนา จันทคัต อดีตข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู เนื่องจากสงสารเด็กพิเศษ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเล็งเห็นเจ้าอาวาสมีเมตตาจัดสร้างศูนย์ แต่ไม่มีงบประมาณบริหาร

แต่หลังจากที่เจ้าอาวาสได้นำตัวอย่างดอกไม้จันทน์ และล อ ตเตอรี่มาให้ ก็ได้ลองนำมาประดิษฐ์กันจนสำเร็จ แบ่งงานกับเด็กพิเศษในศูนย์ให้ช่วยกันทำ คนละไม้คนละมือ สำหรับราคาพวงหรี ดเริ่มต้นที่ ๓๐๐ ถึง ๘๐๐ บาท ดอกไม้จันทน์ดอกละไม่ถึง ๑ บาท สามารถเดินทางมาซื้อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู

ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญว่า ผู้ที่ซื้อล อ ตเตอรี่ไว้ แล้วไม่ถูกรางวัล อย่านำทิ้ ง ขอให้นำมาถวายให้เจ้าอาวาส หรือส่งมาได้ที่ วัดห้วยหมู หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๘๖ ๐๒๐ ๙๙๗๘ หรือสามารถบริจ าค ร่วมทำบุญได้ตามที่อยู่ด้านบนได้เลยครับ

ศรัทธา เกิดจากความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา การทำดี  สิ่งไ ร้ค่า แต่อาจมีค่ากับอีกคนถ้าอยู่ถูกที่   ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box