Tuesday, 5 December 2023

ปลูกข่าแบบมืออาชีพ ปลูกครั้งเดียวให้เก็บขายได้ 10 ปี

 

1.การเตรียมดิน ข่าเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน

2.วิธีทำร่อง ชักทำร่องน้ำเพื่อที่ไม่ให้น้ำท่วมขังมากเกินไป ความกว้างของบนร่องน้ำ เริ่มตั้งแต่ 2 เมตรจนถึง 4 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะกำหนด

 

3.ระบายน้ำเข้าให้ท่วมบนหลังร่องแต่ไม่ให้น้ำมากจนเกินไป เอาแค่พอทั่วๆก็พอ ถ้าระบายน้ำเข้ามากเกินไปเวลาปลูก หรือดำจะทำให้มองไม่เห็น.

 

4.เตรียมหน่อพันธุ์พันธ์ที่จะใช้ในการปลูกนั้น ต้องมีหน่อหรือตาที่แข็งเเรง. ส่วนพันธ์ที่จะปลูกต้องมีอายุอย่างน้อยๆ 10 เดือนขึ้นไป. หนึ่งไร่เราจะไช้พันธ์ตั้งแต่600กิโลถึง900กิโล แล้วแต่ว่าเราจะปลูกถี่หรือห่างครับ

5. การปลูกไช้วิธีดำเหมือนการดำนาข้าว ระยะห่างของกอ หรือ หลุม ให้มีระยะห่างกัน 80 ซม.×1เมตร หรือ 1เมตร×1เมตร ก็ได้.เมื่อดำข่าลงดินแล้วให้นำดินปิดปากหลุมด้วยนะครับ เมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วทำการระบายน้ำออก

 

6. ปูฟาง เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นและเพื่อเก็บความชื้นในดินเมื่อปูฟางเสร็จแล้วให้ระบายน้ำเข้าอีกครั้งให้ท่วมแล้วระบายออกทันทีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการปลูก

 

7.วิธีใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยครั่งเเรกเมื่อข่าได้อายุ30-60วัน น้ำหมักชีวภาพ ใช้มูลสุกร 10 ก.ก. + น้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว นำมาใส่ในถังพลาสติก (ถัง 50 ลิตร) เติมน้ำสะอาด 15 ลิตร หมักประมาณ 30 วัน

วิธีใช้น้ำมูลสุกรที่ได้ 1 ส่วน ผสมน้ำสะอาด 20 ส่วน ฉีดพ่นเติบโต แตกกอได้ดี มูลสุกร พบว่ามีธาตุอาหารพืช ทั้ง 13 ธาตุ เหมาะกับการปลูกพืช (ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo และ Cl) มีฮอร์โมนพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และน้ำสกัดมูลสุกรจะไปควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคกับต้นพืชด้วย ทำให้ต้นพืชแข็งแรง

 

ได้มีการทดสอบใช้น้ำสกัดมูลสุกร พบว่า พืชไม่มีโรคแมลงรบกวน ไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงใดๆ หรือจะใช้ปุ๋ยเคมีให้ใช้ปู๋ยสูตร 46-0-0 ใส่25-30 กิโล/หนึ่งไร่

 

โดยใช้วิธีการหยอด แต่ว่าต้องวิดน้ำเข้าไห้ท่วมขังเพื่อทำไห้ปุ๋ยละลาย ถ้าเป็นเเบบให้น้ำหยดเราต้องทำการละลายปุ๋ยใส่ลงถังทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อไห้ปุ๋ยตกตะกอนจนใสแล้วจึงปล่อยไปตามสายน้ำหยดได้

8.เมื่อข่ามีอายุได้ 5 เดือนขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยน้ำหมักสุกรหรือปุ๋ยหมักอีกครั้ง หรือใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21 โดยใช้วิธีการหว่าน ปุ๋ยชนิดนี้ละลายน้ำช้าควรวิดน้ำเข้าก่อนจึงใส่ปุ๋ยทิ้งไว้ 2-3 วัน ค่อยระบายน้ำออกหรือไม่ก็ปล่อยไห้น้ำแห้งไปเอง ส่วนแบบไห้น้ำหยดควรทำแบบ ข้อที่ 1. อัตราการใส่ต่อไร่ไม่ควรเกิน30-40 กิโล

 

เมื่อข่ามีอายุได้8-9เดือน ก็ให้ใส่ปุ๋ยน้ำหมักสุกรหรือปุ๋ยหมักอีกครั้ง หรือถ้าไม่มีให้ใส่ปุ๋ยสูตร 9-24-24 ก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยว1-2เดือน เมื่อใส่ปุ๋ยเเล้วควรควบคุมความชื้นของดินด้วยนะครับ อย่าได้หน้าดินแห้งมากเกินไป เดี๋ยวจะมีผลที่ตามมา

เคล็ดลับที่เกษตรกรควรรู้ คือ ทุกครั้งที่เกษตรกรขุดข่าออกแล้ว ควรกลบหลุมข่าที่ขุดแล้วด้วยแกลบดำให้พูนเป็นหลังเต่าทั่วทั้งกอข่า จะช่วยให้ข่ามีสีสวย และทำให้ข่าขุดง่ายในคราวต่อๆ ไป

Facebook Comments Box