Wednesday, 6 December 2023

โอสถสภาและพันธมิตร มอบ 4.8 ล้านบาท พร้อมเครื่องดื่ม ช่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ร่วมอนุโมทนาบุญโอสถสภาและพันธมิตรส่งเครื่องดื่มกว่า 2 ล้านขวด สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยและนักรบชุดขาว ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ยังเป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับการร ะบ า ดของโ ร ค ในประเทศไทยที่ยังคงยืดเยื้อและรุนแรง ในขณะที่ประชาชนร่วมใจเข้ารับการฉีดวั ค ซี นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ ‘โอสถสภา’ จึงร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และร่วมสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติให้คนไทยเอาชนะวิก ฤ ตนี้ไปด้วยกัน

โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของเครื่องดื่มแบรนด์ซี-วิท และ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด จัดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มวิตามินซีแบรนด์ซี-วิท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ และเครื่องดื่มผสมสมุนไพร เช่น โสมอินซัม สูตรผสมถั่งเช่า และเอ็ม-150 สูตรผสมกระชายดำ รวมกว่า 2 ล้านขวด มอบให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวั ค ซี นป้องกัน และประชาชนที่มารับการฉีดวั ค ซี น ณ จุดบริการในเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทั้ง 25 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร

พร้อมส่งทัพพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่เจาะลึกถึงชุมชนต่างๆ กว่า 100 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนคลองเตย ชุมชนริมคลองสายไหม ชุมชนหรรษาหนองแขม เพื่อมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและส่งมอบให้กำลังใจ  นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆ 161 แห่งทั่วประเทศ นับตั้งแต่มีการร ะบ า ดของ ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน เพื่อเป็นพลัง เสริมสร้างกำลังใจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันจากที่โอสถสภาได้ออกแบบและพัฒนาแคปซูลแรงดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่ ว ยเมื่อปี 2563 ล่าสุดทีมวิศวกรของโอสถสภาได้ออกแบบและพัฒนา ‘รถเข็นความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่ ว ยภายในโรงพยาบาล’ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่ ว ย ในโรงพยาบาลได้ปลอดภั ยและคล่องตัวมากขึ้น

โดยได้ส่งมอบแคปซูลความดันลบจำนวน 3 คัน และรถเข็นความดันลบจำนวน 18 คัน มูลค่ารวมกว่า 4.8 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 16 แห่งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในการต่อสู้กับการร ะบ า ดของ ครั้งนี้อีกด้วย

“โอสถสภาพร้อมเคียงข้างคนไทย ส่งพลัง กำลังใจ และคำขอบคุณให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการเป็นด่านหน้าสู้กับ และร่วมเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ให้ชุมชน และให้ประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กล่าว

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 

Facebook Comments Box