Friday, 1 December 2023

สู้ชีวิต! เด็กหญิงป.4พิก ารไ ร้แขนขาแต่กำเนิ ด ร้องเพลงหาเลี้ยงครอบครัว

น้องเนย เด็กหญิงพลอยประภัส บุญขนทศ อายุ 10 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 13 ม.6 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ติดกับบ้านป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ปัจจุบันเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยน้องเนยอาศัยอยู่กับย่า นางวิเชียร แจ้งใจ และน้องอีก 2 คน อายุ 7 ปี และ 4 ปี  โดยร ายได้หลักมาจากอาชีพ ปลูกผักข ายของย่า และเงินเบี้ยเลี้ยงคนพิก าร และคนชร า และลุงที่มีอาชีพงานก่อสร้างที่คอยช่วยเหลือ

โดย นางวิเชียร แจ้งใจ ย่าของน้องเนย ระบุว่า ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน น้องเนย มีร่างกายพิก ารแขนขาตั้งแต่กำเนิ ด โดยจะลำบ ากมากในก ารเดินทางไปโรงเรียน ที่ทางครอบครัวต้องช่วยเหลือในก ารเดินทาง ซึ่งมีลุงที่ทำงานก่อสร้างคอยช่วยรับส่งเดินทางไปเรียนหนังสือ ซึ่งร ายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัว  มาจากเงินเบี้ยเลี้ยงคนพิก ารและคนชร าและก ารเก็บผักข ายของย่า ซึ่งน้องเนยไม่เคยบ่นว่าท้ อกับร่างกายจะพิก ารกับก ารใช้ชีวิต

น้องเนย เล่าว่า ตอนนี้เรียนอยู่ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะลำบ ากมาก ในก ารเดินทางไปเรียนหนังสือ ซึ่งพอถึงโรงเรียนจะมีเพื่อนและครูคอยดูแลในโรงเรียนและรักในก ารร้องเพลง ซึ่งก ารร้องแต่ละครั้งจะมีความสุข โดยเฉพาะเพลง “สงส ารเถิดหนา” ที่ทางครูเพลง เขียนคำร้องและทำนอง ยิ่งสร้างแรงใจลุกขึ้นสู้ด้วยหัวใจ ซึ่งเนื้อหาของเพลง จะเกี่ยวกับก ารใช้ชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ใครหลายคนที่คิดน้อยใจกับชะตาชีวิต และได้ฟังเพลงนี้เพื่อสร้างแรงใจให้ลุกสู้ก้าวไปในชีวิต

ทั้งนี้ น้องเนยจะใช้เวลาว่างที่อยู่กับบ้าน อ่านหนังสือและรักในก ารร้องเพลง มักจะซ้อมร้องเพลง “สงส ารเถิดหนา” ซึ่งเป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตของเธอ ที่ทางผู้อำนวยก ารโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ที่ส่งเสริมความสามารถของเธอให้ “อาร์ม อัษฎา” นักร้องหนุ่มเมืองพิจิตร พร้อม แสงเพชร พรสวรรค์เป็นผู้แต่งคำร้อง และได้อาจารย์สมชาย เทียนชัย เป็นผู้เรียบเรียงดนตรีพร้อมบันทึกเสียงให้ มีอาจารย์มิตร เมืองจันทร์ ศิลปินอาวุโส แห่งวงดนตรีรางวัลพระราชทาน พรนารายณ์ มาเป็นโปรดิวเซอร์ นำผลงานเพลงแรกในชีวิตของเธอ สงส ารเถิดหนา เป็นก ารออกร้องเพลงตามงานรับจ้ าง และงานประกวดร้องเพลง เพื่อหาร ายได้ก ารเลี้ยงครอบครัว

สำหรับน้องเนย ถึงแม้ร่างกายจะพิก ารแต่มีใจรักในเสียงเพลงจึงอยากวอนผู้มีจิตสงส าร ฝากแด่พี่น้องที่มีความรักความเมตตาเธอ บริจ าคเงิ นช่วยเหลือผ่านชื่อบัญชี เพื่อทุนก ารศึกษาให้กับ ด.ญ.พลอยประภัส บุญขนทศ ธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก เลขที่บัญชี 636-0-35765-8 หรือติดต่อที่ นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยก ารโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 086-2030595 และครูดาวเรือง ฟักรักษา ครูประจำชั้น 099-2705243 และอยากให้น้องเนยไปร้องให้ฟังกันสดในงานรับจ้ างทั่วไป ติดต่อได้ที่ อาร์ม อัษฎา 088-280-0888 เพื่อเป็นก ารช่วยเหลือน้องเนยให้มีชีวิตต่อสู้ต่อไป

จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่ าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น” ขอบคุณที่มา : naewna

Facebook Comments Box