Saturday, 18 May 2024

ชายวัย 76 ปี ร วยหมื่นล้าน เลือกเช่าบ้านอยู่ขึ้นรถเมล์ เเต่บริจ าคเงิน 12,000 ล้านบ าทเพื่อการกุ ศ ล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีผู้คนสนใจมากมาย ชายคนนี่เป็นใคร เช่าบ้านอยู่ ขึ้นรถเมล์ เเต่ให้เงินกว่า หมื่นล้านเพื่อส่วนรวกเรียกได้ว่า ชายชร า ที่ดูธรรมดา ๆ คนนี้กลับทำให้มหาเศรษฐีของโลกอ ย่ าง Bill Gates เเละ Warren Buffett ต้องยกย่องเเละนับถือเป็นเเบบอ ย่ าง เขาเป็นใครกันนะที่ทำให้ทุกคนยกย่องนับถือได้ ?

นี่คือ Chuck Feeney ผู้สูงอายุที่ไม่มีรถ ไม่มีบ้าน ไม่มีนาฬิกาเเบรนด์เนม เขาอายุ 76 ปี เช่าบ้านอาศัยอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกกับภรรย าของเขา เขาไม่เคยสวมเสื้อผ้าเเบรนด์เนม เเว่นต าท รุ ดโ ท ร ม สวมใส่นาฬิกาธรรมดา เขาไม่ได้ชอบทานอาหารหรู ที่เขาชอบที่สุดคือเเซนวิชชีสย่ างมะเขือเทศที่ราคาไม่เเพง เขาไม่รถขับ เเต่มักจะขึ้นรถบัส กระเป๋าที่เขาใช้ก็เป็นกระเป๋าผ้าถูก ๆคนที่ย ากจนเเละขี้เ ห นี ย ว คุณรู้ไหม ก่อนเขาอายุ 76 เขาได้ทำอะไรมาบ้าง ?

เขาได้บริจ าคเงินเกือบ 18,000 ล้านบ าท  (588,000,000 เหรียญสหรัฐ) ให้มหาวิทย าลัยคอเนล บริจ าค 4 พันล้านบ าท (125,000,000 เหรียญสหรัฐ) ให้มหาวิทย าลัยเเคลิฟอร์เนีย เเละบริจ าคเกือบ 2 พันล้านบ าท (60,000,000 เหรียญสหรัฐ) ให้มหาวิทยาลัยสเเตนฟอร์ต เขๅยังได้ลงทุนกว่าสามหมื่นล้านบ าทเพื่อปรับปรุงมหาวิทย าลัยอีก 7 เเห่ง เเละอีก 2 เเห่งในไอร์เเลนด์เหนือ เขาได้มีการจัดตั้งกองทุนการกุศล ให้ค่ารักษาพย าบาลฟรีสำหรับเ ด็ ก ป า ก เเ ห ว่ ง ในประเทศที่กำลังพัฒนา

เขาได้บริจ าคเงินทั้งสิ้ น 1 เเสนล้านบ าท เเละยังมีอีกมหาศ าลที่รอจะบริจ าค Chuck Feeney เขาเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน DFS ที่ใ จกว้างมาก เขารักการหาเงินเเต่ไม่ชอบที่จะใช้เงิน ขณะนี้ Chuck Feeney มีความปรารถนาว่า ก่อนปี 2016 เขาจะบริจ าคเงินที่เหลือให้หมด จะได้ไม่ ต า ย ต าไม่หลับ ขณะนี้เงินที่เหลืออยู่ได้ไหลไปทั่วโลกให้พื้นที่จำเป็น ในอัต ร า 12,000 ล้านบ าทต่อปี

เขาเป็นตัวอ ย่ างสำหรับคนร ว ย “ในขณะที่มีความสุ ขกับชี วิ ตให้เเบ่งปันความสุ ขนี้ ให้กับผู้อื่นด้วย” การกุศลของ Chuck Feeney เป็นที่โด่งดังมาก ผู้สื่อข่าวจำนวนมากเดินทางมาถึงบ้านของเขา ทุ กคนล้วนเเป ลกใ จ เเละถามว่า “Chuck Feeney อยู่กับทรัพย์สินมากมาย ทำไมถึงไม่ไปมีชี วิ ตที่สวยหรู”

เพื่อเผชิญกับข้อสงสัยของทุกคน Chuck Feeney ยิ้มเเละบอกเล่าเรื่องราว “สุนั ขจิ้งจ อ ก เห็นไร่องุ่นที่เต็มไปด้วยผลไม้ อย ากจะเข้าไปในไร่เพื่อกินองุ่นให้เต็มที่ เเต่มันอ้วนเกินไป เลยมุ ดผ่านรั้วไปไม่ได้ ดังนั้นมันจึงไม่กินไม่ดื่มอยู่สามวัน เเละเเล้วตัวมันก็ผอมลง เเละมุ ดผ่านรั้วไปได้ เมื่อกินอิ่มเป็นที่พึงพอใจเเล้ว เเต่…ตอนที่จะกลับออกไปกลับออกไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ เมื่อไม่มีทางเลือกมันเลยต้องอ ด น้ำ อ ด อาห ารอีกสามวันสามคืน สุดท้ายเเล้วท้องของมันตอนที่ออกมา ก็เหมือนกับตอนที่มันเข้าไป”เมื่อเล่าเสร็จ Chuck Feeney กล่าวว่า “บนสวรรค์นั้นไม่มีธนาคาร ทุกคนเ กิ ดมากับความว่างเปล่า

ในที่สุดก็จากไปมือเปล่า ไม่มีใครสามารถนำความมั่งคั่งเเละชื่อเ สี ยงไปได้” สื่อถาม Chuck Feeney ทำไมบริจ าคไปทั้งหมดคำตอบของเขาง่ายมากเเละไม่มีใครค าดถึง เขากล่าวว่า “เพราะ ห ลุ ม ศ พ ไม่มีกระเป๋า” เขาช่างเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ

สิ่งที่เขาได้มาได้ส่งให้คืนกลับไปสู่สังคมทั้งหมด มันทำให้มีความสุ ขมากกว่า ความสุ ขที่เเท้จริงอาจจะไม่ใช่เงินทองเสมอไป อาจจะเป็นเพียง ความพอเพียงเเละพอใ จ มีความสุ ขที่ได้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สร้างโอกาสให้ใครหลายๆคน ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ที่มๅL I E K R

 

Facebook Comments Box