Sunday, 3 March 2024

ขอชื่นชมนางฟ้าประจำวัด “หนึ่ง บ า งปู” ข า ย ของหาเงิ นช่วยวัดพระบ า ทน้ำพุ

ถูกยกให้เป็นนางฟ้าประจำวัดพระบ า ทน้ำพุไปแล้ว ดาราสาว “หนึ่ง บ า งปู”ก่อนบ่ายฯ นักแสดงจากรายการ ก่อนบ่ายคลายเครียด ทางช่อง เวิร์คพอยท์ ที่ให้การสนับสนุนและทำบุญกับทางวัดอย่ า งต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดหารายได้จากการข า ยของออนไลน์เพื่อหาเงิ นมาช่ ว ย วัด

โดยในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจต กต่ำทำให้คนมาทำบุญที่วัดพระบ า ทน้ำพุบ า งตา ที่เคยมาทำบุญกันแน่นวัดทุ กวันอาทิตย์ก็ห ายไป แต่ร ายจ่ ายของวัดที่ต้องดูแลผู้ป่ ว ยโ ร คเ อ ดส์ และเด็กกำพร้ ายังคงต้องดำเนินต่อไป มีเพียงดาราสาวคนนี้ “หนึ่ง บ า งปู” ก่อนบ่ายฯ ที่ไม่เคยห่างห ายไปจากการช่ ว ย เหลือวัดพระบ า ทน้ำพุเลย

นอกจากจะบริจ าคเงิ นช่ ว ย อย่ า งต่อเนื่องแล้ว ที่ผ่านมาดาราสาวพย า ย า มหาหนทางหาร ายได้ช่ ว ย ทางวัดเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด โดยนำสินค้าของทางวัดไปจำหน่ายในออนไลน์ ทำให้มีร ายได้จากการข า ยของออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นการแบ่งเบ า ภาระให้ท่านเจ้าคุณอลงกต ได้อย่ า งมาก

ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิป ไปทำบุญกับท่านเจ้าคุณอลงกต โดยเขียนแคปชันบรรย า ยว่า “วันนี้ หนึ่ง มากราบหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบ า ทน้ำพุ ถวายปัจจัย และร่วมทอดผ้าป่าถุงปันสุขของโครงการใจฟ้า วัดพระบ า ทน้ำพุ เพื่อนำรายได้ช่ ว ย เหลือผู้ป่ ว ย และผู้ป่ ว ยย า กไร้ พร้อมสุนัข และน้องแมวจ ร จั ด กว่า 2,000 ชีวิต ที่วัดพระบ า ทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีค่ะ ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ สาธุ”

โดยในคลิปท่านเจ้าคุณอลงกต ยังได้พูดถึงดาราสาวว่า เป็นคนเก่งที่มีสติปัญญา เอาความรู้มาช่ ว ย วัด ข า ยของออนไลน์ช่ ว ย ทางวัด บริจ าคเงิ นให้กับวัดมาหลายล้านแล้ว ทำด้วยหัวใจที่แบ่งปัน ซึ่งชาวโซเชี่ยลได้แห่ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับเธอเป็นจำนวนมาก ต้องยอมรับในความใจบุญที่สม่ำเสมอของดาราสาวคนนี้จริงๆ เพราะจะเห็นได้ว่าเธอกลายเป็นโลโก้ประจำวัดพระบ า ทน้ำพุเพิ่มอีกคน สายบุญที่มาทำบุญที่วัดจะถามหา หนึ่ง บ า งปู ก่อนบ่ายฯ เพื่อขอถ่ายรูปและอนุโมทนาบุญกับเธอที่ไม่เคยท อดทิ้ งวัดพระบ า ทน้ำพุ นับเป็นเรื่องราวดีๆของดาราสาวที่ใจบุญ พูดจริง ทำจริง ตลอดมา

ชื่นชมน้ำใจ และที่สำคัญเจ้าตัวยังช่ ว ย บริจ าคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ เรื่อยๆมา  นางฟ้าประจำวัด “หนึ่ง บ า งปู” วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณ : หนึ่งบ า งปู

Facebook Comments Box