Friday, 1 December 2023

สะพานบุญ ร่วมบริจ าค อุปกรณ์การแพทย์ รพ.ศรีธัญญา

ร่วมเป็น สะพานบุญ ร่วมบริจ าคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ทางมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้มีการเชิญชวน ให้ทุกคนประชาชนร่วมกันบริจ าคทำบุญร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเตียงโดยเตียงที่ได้รับมานั้นจะนำไปใช้ให้กับผู้ป่ ว ยจิ ตเว ชซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ป่ ว ยทั่วไป  แค่ช่วยกันคนละ 1 เเชร์ก็สามารถเป็นการช่วยเเชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปฝากถึงผู้ใจบุญกันได้แล้ว อย่ าลืมเเชร์บอกต่อกันนะคะ

โดยสาเหตุที่จำเป็นต้องใช้เตียงใหม่ นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ป่ ว ยนั้นไม่ใช่ผู้ป่ ว ยปกติสภาพเตียงนั้นจึงจะต้องออกแบบมาให้มีความเหมาะสม โดย 1 เตียงจะ มีค่าใช้จ่ ายประมาณ 1,500 บ าทและสามารถระบุชื่อผู้บริจ าคติดไว้ที่เตียงได้และขอใบเสร็จเพื่อรับการลดหย่ อนภ าษีได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยการบริจ าคสมทบทุนน้ำสามารถทำได้ตามกำลังไม่จำเป็นต้องบริจ าคเต็มจำนวนมีน้อยก็สามารถบริจ าคน้อยได้หรือถ้าหากใครไม่มีงบประมาณก็อยากจะช่วยกันเเชร์ คนละ 1 โพสต์ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้ทราบกัน

โดยผู้ที่สนใจเข้ามาบริจ าคสามารถได้ติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการเป็นเสาร์อาทิตย์ให้ทำการแจ้งนัดเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-558-27800 ต่อ 57 หรือ 136 หรือเข้าไปยัง Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ด้วยเช่นกัน

บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการให้ท าน  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา : ntbdays.com

Facebook Comments Box