Sunday, 3 March 2024

ขอชื่นชมคุณยายวัย76 ปี ข ายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงิ นทั้งชีวิต สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล

น่าชื่นชม ยายวัย 76 ปี ข ายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงิ นทั้งชีวิต สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล   คุณยายวัย 76 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ในเขพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้นำเงิ นเก็บสะสมที่ได้จากการข ายก๋วยเตี๋ยวเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รวมเป็นเงิ น 1 ล้านบ าท บริจ าคเพื่อสร้างโรงพยาบาล

โดยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวย่านบ้านโรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีสม ของคุณยายจำรัส แท่งหิรัญ อายุ 76 ปี เล่าว่า ร้านดังกล่าวเปิดขๅยมากว่า 50 ปี โดยเป็นร้านเล็กที่มีคนมากินไม่ขาดสาย โดยก๋วยเตี๋ยวในร้านไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เกี๋ยวปลา เกี๋ยวกุ้ง ซึ่งเป็นรสชาติโบราณไม่เหมือนใคร

คุณยายจำรัส ยังเล่าต่ออีกว่า สำหรับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนั้น มีลูกค้าชาวบ้านมาอุดหนุนเป็นประจำ และตนก็มักจะนำเงิ นที่ขๅยได้มาทำบุญตามที่ต่าง ๆ ล่าสุดนำเงิ น 1 ล้านบ าทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพราะตนอยากช่วยคนป่ วยและตนก็อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาล จึงนำเงิ น 1 ล้านบ าทไปบริจ าคสร้างโรงพยาบาล

อีกอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาบ่อยครั้ง ไม่ใช่แค่นำเงิ นบริจ าคสร้างโรงพยาบาลเท่านั้u ทั้งเรื่องบวชพระ บวชเณร ตนก็เคยทำบุญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตนหวังถ้ามีเงิ นอีก อยากจะทำบุญซื้อเครื่องมือแพทย์บริจ าคให้กับโรงพยาบาลอีกสักครั้ง แต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือไม่ เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

โรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคเท่านั้น หัวใจสำคัญของทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นคือการดูแลผู้ป่ วยซึ่งมีความอ่อนแอทางกายและส่วนมากมักรวมถึงทางใจ อีกทั้งยังต้องถูกแย กห่างจากความสะดวกสบายที่มีในชีวิตประจำวันตามปกติและเมื่ออยู่กับครอบครัว ดังนั้นคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่ วยทั้งหลาย

ในปัจจุบัน การรับประกันบริการที่ดีเลิศภายใต้ราคาที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญของโรงพยาบาล เมื่อสถานพยาบาลตระหนักว่าบริการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพที่มีประสิทธิภาพ โซเด็กซ์โซ่พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่ วย ครอบครัว และบุคคลากรทางการแพทย์

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก แหล่งที่มา: amarintv เรียบเรียงโดยเพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box