นางเอกสายบุญ ญาญ่า บริจ าคเงิ นช่วยวงการแพทย์ 3 ล้าน ชวนทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญ

วันนี้แอดมินขอแชร์เรื่องราวดีๆ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่น่าชื่นชม  สำหรับนางเอกจ ากช่อง 3 ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่ล่าสุดร่วมบริจ าคเงิ นจำนวน 3 ล้านบ าท ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ สมทบทุนเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่ว ย

ซึ่งหน่วยงานที่สาวญาญ่าได้บริจ าคเงิ นนั้นมีทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโnวิด) จำนวน 500,000 บ าท , มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 500,000 บ าท , มูลนิธิโรงพยาบ าลพระมงกุฏเกล้า จำนวน 500,000 บ าท , เงิ นบริจ าคสำหรับสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 500,000 บ าท

โรงพยาบ าลจุฬาลงกรณ์ 500,000 บ าท , มูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบ าลมหาราชนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิ น 500,000 บ าท ทั้งนี้นางเอกสาวใจบุญก็ชวนทุกคนมาอนุโมทนาบุญสาธุกันนะคะ ‘บริจ าคให้โรงพยาบ าล เป็นท านของพระโพธิสั ตว์’ กุศลยิ่งใหญ่ เห็นผลในชาตินี้ แอดมินขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ  ขอบคุณที่มา: thaipost.net เรียบเรียงโดยเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box