Sunday, 3 March 2024

“เป๋าฮือ4” เห็ดสายพันธุ์ใหม่เนื้อแน่น อร่อย น้ำหนักดีให้ผลผลิตสูง ต้นทุนไม่สูง ปลูกง่าย…

กรมวิชาการเกษตร ปล่อยเป๋าฮื้อ 4 เห็ดสายพันธุ์ใหม่เอาใจสายสุขภาพ โชว์จุดเด่นดอกหนาสีครีม ทรงรูปพัด ก้านอวบ เนื้อแน่นและกรุบ ให้ผลผลิตสูง เร่งขยายผลส่งเ ชื้ อเห็ดเป๋าฮื้อ 4 พร้อมเทคโนโลยีเพาะเห็ดสู่ฟาร์มเกษตรกรและผู้สนใจสร้างรายได้เสริม เผยก้อนเ ชื้ อ เห็ดเป๋าฮื้อ ให้ผลผลิตสูงกว่า 200 กรัม/ถุง ราคาจำหน่ายพุ่ง 100 บาท/กิโลกรัม

การเพาะเห็ดเป็นอาชีพให้ผลตอบแทนได้เร็วเมื่อเทียบกับการทำการเกษตรอื่น ๆ และยังใช้พื้นที่น้อย ลงทุนไม่สูง สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุเพาะได้หลายชนิด ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจจำนวนมากหันมาประกอบอาชีพเพาะเห็ดข ๅ ยหรือบางรายทำเป็นอาชีพเสริม อย่างไรก็ตาม การเลือกชนิดเห็ดหรือสายพันธุ์ที่จะเพาะขายเป็นอาชีพถือได้ว่ามีความสำคัญ เนื่องจากหากเพาะเห็ดชนิดที่มีการเพาะขายมากแล้วในตลาด ราคาของเห็ดชนิดนั้นก็จะไม่สูงมาก และมีโอกาสที่ราคาผลผลิตจะต ก ต่ำ ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้

ปัจจุบันยังมีผู้เพาะเห็ดชนิดนี้ไม่มากนัก ทำให้ราคาผลผลิตค่อนข้างคงที่ หรือสามารถเพาะเห็ดเป๋าฮื้อเสริมร่วมกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ  ซึ่งจากการรวบรวมสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อพบทั้งสายพันธุ์ดอกสีเทาดำและสายพันธุ์ดอกสีครีม บางสายพันธุ์ก้านดอกสั้น บางสายพันธุ์ก้านดอกยาว บางสายพันธุ์อาจมีจุดด้อย เช่น ดอกสีดำ เนื้อดอกแตกหักง่าย อายุการเก็บรัก ษ าสั้น จึงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และบางสายพันธุ์มีก้านดอกสั้นแต่เนื้อดอกไม่แน่น และให้ผลผลิตน้อยการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อมีขั้นตอนเหมือนกับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกชนิดอื่น ๆ

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การผลิตเชื้อบริสุทธิ์ การผลิตเชื้อข ย า ย หรือเชื้อเพาะ การผลิตถุง/ก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก ส่วนการเก็บผลผลิตแนะนำให้เก็บดอกขณะที่ดอกบานเต็มที่ แต่ขอบหมวกยังไม่บานย้วย และเก็บดอกเห็ดในช่อเดียวกันให้หมด รวมทั้งเก็บส่วนต่าง ๆ ของดอกเห็ดให้หลุดออกจากหน้าถุงเห็ดจนหมด เพื่อป้องกันการเ น่ าเ สี ยจากเ ศ ษหรือส่วนของดอกเห็ดที่เหลือติดอยู่ พร้อมทำความสะอาดพื้นโรงเรือนเปิดดอก เมื่อเก็บดอกเห็ดมาแล้วไม่ควรล้างเห็ดหรือทำให้ดอกเห็ดเปียก ใช้มีดหรือกรรไกรตั ดส่วนโคนที่มีเ ศ ษ ขี้ เลื่อยติดออกทิ้ง ก่อนบรรจุลงภาชนะ

“ปัจจุบันได้มีการมีการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ 4 โดยผลิตเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจประกอบเป็นอาชีพเสริม คิดเป็นเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ที่ผลิตจำนวน 176 ขวด ซึ่งพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ 4 ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้สนใจจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะดอกเนื้อแน่น น้ำหนักดี และให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ในบางพื้นที่ผู้บริโภคเริ่มรู้จักดอกเห็ดเป๋าฮื้อมีsาคาจำหน่ายกิโลกรัมละประมาณ 100 บาท

โดยก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อขนาด 1 กิโลกรัมให้ผลผลิต 222 กรัม/ถุง ในระยะเวลาเก็บผลผลิต 4 เดือน เกษตรกรและผู้ที่สนใจต้องการเ ชื้ อพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ 4 เพื่อประกอบอาชีพและเป็นsายได้เสริม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2 579-0147 หรือ 0-2 651-4673 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : am1386.com เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box