Sunday, 3 March 2024

เลี้ ยง ม ด แดง นอกฤดู ร ายได้ต่อปีเป็น แสน

ไข่มดแดง เป็นอาหารของชาวอีสาน ปัจจุบันได้รับความนิยมทั่วทุกภาค ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับไข่มมดแดงจะออกเป็นบ างฤดู

วันนี้แอดมินนำวิธี เลี้ยงมดแดง แบบคอนโดเพื่อเอาไข่มดแดงมาฝากครับ เเถมไข่ม ดเเดงยังเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคสามารถนำไปขา ยหรือนำไปเเปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด เเถมยังมีราคาที่ค่อนสูงตลอดทั้งปี เพราะว่าการจะหาไข่ ม ด เเดงมารับทานนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังห วั ดบุรีรัมย์ ได้แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยง ม ด แดงนอกฤดูไว้ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการเลี้ยงมดแดง

1.ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ 1.25 ลิตร พร้อมฝาจำนวน 5 – 10 ขวด

2.เชือกด้ายสีแดง(ไนล่อน)ความหนาขนาดเชือกว่าว

3.กิ่งไม้ ความย าว 1 ฟุต จำนวน 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพาน ทางลงไปกินน้ำและอาหาร

4.ลวด ขนาดย าว 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด

5.เศ ษอาหาร พวกก ร ะ ดูก ก้างปลา หัวปลา ปู กุ้ง เศษอาหารอื่นที่ หาได้ และน้ำ

6.มี ดเล็ก คัทเตอร์ คีม ตั ดลวด ถุงปุ๋ย พร้อมเชือกฟางมัดถุง

ขั้นตอนวิธีการทำ

1.สังเกตดูบริเวณป่าที่จะเลี้ยงมดแดงจะต้องมีต้นไม้อย่ างน้อย 5-10 ต้น เป็นไม้ผล หรือไม้พื้นเมืองก็ได้ มดแดงจะชอบอยู่ อาศัยพื้นที่ป่า และพื้นที่ที่มีต้นไม้ใบอ่อน

2.ตั ดขวดน้ำพลาสติก โดยแบ่งครึ่ง 2 ส่วน ล้างน้ำให้สะอาด นำมาเจาะรู 2 รู เพื่อทำการผูกลวดใส่กับต้นไม้

3.ส่วนที่มีฝาขวดใช้ใส่อาหารเพราะถ้ามีน้ำขั งสามารถเปิดฝาให้น้ำระบ ายออกได้

4.ส่วนที่เป็นก้นขวดให้ใส่น้ำ และนำกิ่งไม้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้เป็นทางลงโดยหย่อนพาดลงในขวดที่ตั ดใส่น้ำและอาหาร

5.ขึงเชือกโดยผูกติดกับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้น ทางเดินไปมาของมดระหว่างต้นไม้

6.การเลี้ยงหลังจากจัดเตรียมเส้นทางและเลือกต้นไม้ไว้แล้ว ให้ไปหารัง ม ด แดง นอกพื้นที่ไกลๆ ยิ่งดี เพื่อไม่ให้เกิดเ ลื อ ดชิดเพราะถ้าเ ลื อ ดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อย

7.หลังจากที่เลือกรัง ม ด แดงได้แล้ว ให้ทำการตั ดรังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ยรังละถุง

8.นำรังมดแดงที่ตั ดมาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ยที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำและอาหารที่เตรียมไว้ในขวดน้ำอัดลมที่มัดติดต้นไม้ มดแดงก็จะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

ส่วนการดูแลและให้อาหาร

อาหารจะเป็นการให้เศษอา หารและทำการเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ1ครั้ง ต้องคอยดูแลเรื่อง ม ด ดำที่เป็นศั ต รูสำคัญของ ม ด แด ง เพราะถ้ามีมดดำมาก ม ด แดงจะหนี หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน ม ด แดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น

เทคนิคการเลี้ยงนอกฤดู

หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆเดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน มดแดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นหรือให้ติดสปริงเกอร์ ตลอดแนวราวเลี้ยง ม ด แดง เพื่อฉีดน้ำในช่วงที่ฝนไม่ตกหรือฤดูร้อนเพื่อหลอกว่าเป็นช่วงฤดูฝน โดยที่ในช่วงเดือนมีนาคม เริ่มให้น้ำโดยการใช้น้ำฉีดจากสายย างหรือสปริงเกอร์ที่ติดตั้งไว้ จากนั้นให้อาหารตามปกติ ประมาณอีก 1 เดือน เริ่มมีไข่สามารถเก็บจำหน่ายได้

วิธีการสังเกตว่ามดแดงรังไหนสามารถเก็บได้คือ ให้ดูจากรังว่าใหญ่หรือไม่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ให้สังเกตว่าที่รังมดแดงเป็นฝ้าหรือไม่ ถ้าเป็นฝ้าสีข าวขึ้นตามขอบรังแสดงว่าเก็บมดแดงได้

วิธีการเก็บ

ใช้ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว 2 ท่อน ต่อกัน แล้วตั ดปลายเป็นปากฉลามเพื่อไว้แ ห ย่ รั ง มดแดงเพื่อกันรังมดแดง แ ต ก ส่วนภาชนะที่ใช้เก็บควรใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วมัดปลายท่อพีวีซี เพื่อเก็บไข่ที่แ ห ย่ลงมา และเป็นการป้องกันมดกั ดด้วยเพราะท่อพีวีซีและถุงลื่นมดไม่สามารถขึ้นมาเกาะผู้เก็บได้

สำหรับวิธีการเลี้ยงม ดแดงเพื่อข ายไข่ทำรูปแบบง่ายๆ ด้วยการเตรียมอาหารของม ดแดงซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสุก เนื้อปลาและอื่นๆ ซึ่งเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง จากนั้นวางลงบนลูกมะพร้าวที่ผ่าครึ่งดัดแปลงผูกคิดเอาไว้เป็นภาชนะใส่อาหารติดกับไม้ยืนต้น คงความเป็นธ ร ร มชาติและลดผลกระทบจากไอร้อนของแสงแดด

พร้อมจัดภาชนะใส่น้ำผูกยึดติดกับต้นไม้ใกล้กับอาหาร เมื่อฝูงมดแดงได้กลิ่นอาหารดังกล่าวก็จะพากันเดินไต่มากินอาหารกันอย่ างอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงช่วงผ ส มพั น ธุ์ มดแดงตัวเมียจะตกไข่ออกมามีขนาดฟองที่ใหญ่มาก ช่วงนี้ต้องคอยสังเกตรังมดแดงหากมีขนาดใหญ่ได้ที่ ให้ใช้ไม้สอยรังมดแดง รอให้ม ดแดงล่าถอยออกไปเหลือไว้เพียงแต่ไข่มดแดงเท่านั้น ถึงจะสามารถนำไปข ายได้ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 800-1,000 บ าท

ส่วนตัวมดแดงสามารถข ายได้ถึงกิโลกรัมละ 250 บ าท โดยไข่มดแดงส่วนใหญ่จะข ายในชุมชน ตักข าย 2 ช้อน 20 บ าท สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 5,000 บ าท หรือประมาณเดือนละ 20,000 บ าท

ไข่ม ดเเดงเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคสามารถนำไปขา ยหรือนำไปเเปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด เเถมยังมีราคาที่ค่อนสูงตลอดทั้ง จึงเป็นอาชีพทำเงิ นที่น่าสนใจเลยทีเดียว แอดมินขอส่งกำลังใจให้ทุกคน สู้ๆๆนะคะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : taibann.com,https เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box