Saturday, 18 May 2024

ข้อคิดของการใช้ชี วิ ตให้สงบสุข

ข้อคิดของการใช้ชี วิ ตให้สงบสุข

 1. ไม่อิจฉาใคร ใครจะมีก็ปล่อยเขามี อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข
 2. ไม่เปรียบเทียบใคร เราเกิดมาในแบบเรา ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบชี วิ ตเรากับใคร
 3. ไม่ต ามใคร เราจะต ามตัวเราเอง ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป เราขอหยุดและตามในทางของเรา                                                                                                                                             
 4. ไม่ยึดติดในสุข เพราะสุขมันก็คือทุกข์ที่ละเอียด มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุขก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง
 5. ไม่จมปลักในทุกข์ ทุกข์ก็เสี ใจกับมันแค่ครั้งเดียว อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือการเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณมากขึ้น
 6. อยู่กับปัจจุบัน ยากสุดคือการเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ เรามักแต่คิดถึงอดีต ไข ว่คว้าอนาคต จนปัจจุบันเราขาดความสุข สุขแท้จริงเอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้ เสียก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 7. เป็นผู้รู้จักให้ ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด เพราะเมื่อ ตา ยไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดี
 8. มีความสุขในแบบของตัวเอง แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอกมีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเองได้ในแบบฉบับของเรา
 9. ระลึกถึงความ ตา ย เพราะควา ม ตา ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเขอแท้อย่างแน่นอน การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้ไม่ให้เราประมาทและยึดติดในชี วิ ต เพราะทุกสิ่งเมื่อตา ยแล้วหอบอะไรไปไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                               
 10. เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมาใช้ชี วิ ตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ ในตัวเรา เมื่อหมดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี
 11. อย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไปจงมีสติและระลึกกับปัจจุบันที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว

แอดมินขอให้ทุกคนสู้ๆและมีความสุขนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : Facebook Comments Box เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box