Friday, 1 March 2024

อนุโมทนาบุญ อั้ม-นัท ไ ถ่ชีวิ ตโ ค-กระบือ 32 ตัว

อนุโมทนาบุญ อั้ม-นัท อีกหนึ่งคู่รักดาราที่มักจะค ว งคู่ไปร่วมทำบุญด้วยกันอยู่บ่อยๆ สำหรับ “อั้ม-อธิช าติ ชุมนานนท์” และ “นัท มีเรีย” ที่ล่ าสุดทั้งคู่พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนแท็กทีมเดินทางไปที่ วัดนิมิ ตรโพธิญ าณ จ.อุดรธานี ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ตุ๋ย โดยได้ไ ถ่ชีวิ ต โ ค กระบื อ สามสิบสองตัว อีกด้วย

ทั้งนี้ อั้มได้โพสต์ภาพและคลิปบรรย ากาศขณะร่วมทำบุญ โดยมีกลุ่มแฟนคลับมาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากหลายคนอย ากรู้ว่าเรื่องราวความรักต่างวั ย ที่อายุฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชายถึงหกปี เป็นมาอย่ างไรทั้งสองมารักกันตอนไหน ทิชชี่จะพาย้อนไปเรื่องราวความรักของ “นัท มีเรีย” และ “อั้ม อธิช าติ” กันค่ะ อั้มล่ะ มองเรื่องที่คุณนัทผ่านการใช้ชีวิ ตคู่มาแล้วอย่ างไร

อั้ม : “ผมไม่เคยนำเรื่องในอ ดี ตมาคิด เพราะสิ่งที่ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันได้ คือความสวยงามในจิตใจซึ่งมีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ หรือเรื่องภายนอกต่างๆ เราจึงไม่เห็นความสำคัญที่ต้องมาถามถึงอ ดี ตของอีกฝ่าย ถ้ามีบ้าง คงเป็นผมที่อย ากเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นวั ยรุ่นเ ซี้ ย วๆ ว่าทำอะไรมาบ้าง ซึ่งคุณนัทจะฟังเป็นเรื่องขำๆ เพราะรู้ว่าอ ดี ตเป็นบทเรียนและประการณ์ที่สอนเรา และทุกอย่ างคือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ผมกับคุณนัทขออยู่กับปัจจุบัน และสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นได้คืออน าค ตต่างหาก หรือการที่คุณนัทโตกว่า ผมว่าเป็นข้อดีนะ ทำให้ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่ ผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นตรงนั้น ซึ่งไม่ใช่ความอบอุ่นแบบที่ได้อยู่ใกล้พี่นะ (นัทหัวเราะ) สำหรับผู้ชาย บางวันที่เราเจอเรื่องแ ย่ๆ ก็ต้องการคนที่ช่วยปลอบและให้คำปรึกษ าที่ดีได้ ซึ่งคุณนัทเป็นแบบนั้น และตั้งแต่แรกที่คุยกัน ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอายุอยู่แล้ว พอตัดคำว่าพี่ออกไป ทุกอย่ า งก็ปกติ”

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : NEWSDAILY เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box