Saturday, 2 March 2024

ขออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่กับ “ไผ่ พงศธร” ได้สร้างศาลาธรรมถวายวัดที่บ้านเกิด

เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านสำหรับนักร้องหนุ่มอิสาน “ไผ่ พงศธร” ที่ได้เริ่มแจ้งการก่อสร้างแล้วนะครับสำหรับศาลาธรรมสั งเว ช วัดศรีครฉาย บ้านสร้างแต้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร (วัดบ้านเกิด)ขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านที่ร่วมบริ จ าคเงิ นผ่านบัญชีและสนับสนุนเสื้อคลับทุกๆตัวขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกๆคนที่มอบเป็นทริบหน้าเวที และผู้ใจบุญทุกท่านที่จองเสาทั้งหมดปัจจัยที่มอบให้ทั้งหม ดจะถูกรวบรวมมาเพื่อศาลาธรรมสั งเว ช ทั้งหม ดบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้สร้างในครั้งนี้ไผ่ขอบคุณจ า กหัวใจอีกครั้งนะครับ

ขอให้ทุกท่านจงประส บแต่สิ่งดีๆทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับสิ่งเล็กๆพอรวมกันเยอะขึ้นมากๆก็จะยิ่งใหญ่เสมอ ขอบคุณทุกๆพลังที่ทำให้พลังนี้ได้ก้าวต่อ ขอบคุณพลังแห่งศรัทธาของทุกท่านนะครับ สาธุ

ความคืบหน้า ,การดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสั งเว ชวัดศรีครฉายขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเสายี่สิบสี่ต้น ต้นละหนึ่งหมื่นครับขอบคุณชาวบ้านสร้างแต้ทุ กๆคน ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่อุดหนุนเสื้อ และมอบเป็นทริปหน้าเวทีให้กับไผ่ครับไผ่นำมาทำบุญทั้งหม ดมาทำบุญสร้างศาลาธรรมสั งเว ชทั้งหม ดครับ

“เมื่อคืนไผ่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ฉะเชิงเทราเสร็จคอนเสิร์ตไผ่พร้อมทีมงานกำลังจะเดินทางกลับมีคุณแม่โบกมือยืนทิปให้ไผ่หนึ่งร้อยบอกว่าแม่ขอร่วมทำบุญกับไผ่หน่อยนะ ที่ผมสร้างที่วัดบ้านเกิด“ขออนุโมทนาบุญครับคุณแม่ที่ร่วมบุญกับไผ่ครับ และไผ่ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกับไผ่ครับ

ขอให้ทุกๆคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานเจริญก้าวหน้าไม่ขั ดสนครับ

บญกุศ ล สร้าง ศาลาธรรมสั งเว ช ทำให้จิตใจเยือกเย็น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกตัญญู มีปีติสุขตลอดเวลามีเพื่อนดี มีบริวารซื่ อสั ตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคงชี วิ ตมีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุ กข์ ภั ย โร ค โศ ก ศั ตรู ภั ยพ าลทั้งปวง

คนที่เกินมามีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีบุญกว่า

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box