Sunday, 3 March 2024

ทำนาส่งลูก 7 คนเรียนจบปริญญาเกียรตินิยมทุกคน

ทำนา ส่งลูก 7 คนเรียน จบป ริ ญ ญ า คว้าเกียรติ นิ ย มทุกคน สมควรยกให้เป็นพ่อ-แม่ ดีเด่น ทำนา ส่งลูก 7 คนเรียน จบป ริ ญ ญ า คว้าเกียรติ นิ ย มทุกคน คนบางคน ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่ แต่สิ่งที่มีคือ ความมุ่งมั่น ที่จะทำอะไรบางอย่างให้ออกมาดีที่สุด เด็กสมัยนี้ดื้อรั้น ไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นพ่อแม่ว่าต้องตร า ก ตรำ แค่ไหนในการหา เ งิ น มาส่งเสียเลี้ยงดู นั่นไม่ใช่แค่หน้าที่ ที่ท่านทำไปเพราะ “ความรัก” หวังเพียงให้ลูกเรียนสูงๆ ไม่อยากให้ลูกลำ บ า ก เหมือนกันกับตน แต่ค ร อ บ ค รั วตัวอย่างนี้ น่ายกย่องให้เป็นตัวอย่าง ด้วยความมุมานะของพ่อและแม่ บวกกับความขยันและตั้งใจของลูกๆ ทุกคน ทำให้พวกเขาป ร ะ ส u ค ว า ม สำ เร็จต่อหน้าที่ที่พึงมี เมื่อไม่นานมานี้ วันที่ 25 ธ.ค.61 นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลราชธานี ได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าชื่นชมกับบัณ ฑิ ต สู้ ชี วิ ต ลู ก ช า ว น า ค ร อ บ ค รั ว “ชินนะแสง” ชาว จ.ยโสธร

พ่อ แม่ ทำนาส่งลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 7 คน จากรุ่นสู่รุ่นจนประสบความสำ เร็จใน ชี วิ ต โดยทุกคนจบ ป ริ ญ ญ า ต รี มีผลการเรียนที่ดี ได้บัณ ฑิ ต เกียรติ นิ ย มทุกคน น้องทุกคนสวมชุดครุยของพี่สาวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

คุณพ่อแหง ชินนะแสง เผยว่า “ครั้งนี้เป็นอีกครั้งของความภูมิใจในความสำ เร็จของลูกสาว ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูลูกทั้ง 8 คน พยายามสอนลูกทุกคนเรียนรู้ในวิถี ชี วิ ต ความลำ บ ากของอ า ชี พ การทำนา การใช้ ชี วิ ต เป็นอยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น ในช่วงวัยเรียนเป็นอีกช่วงที่ลำ บ ากมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้นต้องหยิบยืม หรือกู้ เ งิ น ส่งลูกเรียน”

“ไม่เคยให้ลูกเรียน พิ เ ศ ษ และไม่รู้ว่าเกียรติ นิ ย มคืออะไร รู้เพียงอย่างเดียวว่าอยากให้ลูกทุกคนได้เ รี ย น ห นั ง สื อสูงๆ เติมเต็มในส่วนที่หายไปใน ชี วิ ต ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อกับแม่มีความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4 ภูมิใจที่ลูกทุกคนหาเลี้ยงชีพได้ และเป็นคนดีของสังคม หยาดเหงื่อของพ่อกับแม่ทุกหยดคือพลังสู่ความสำ เร็จของลูก” คุณพ่อแหง กล่าว

นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บุตรสาวคนที่ 7 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นบุตรของ พ่อแหง ชินนะแสง อายุ 66 ปี และ แม่สมควร ชินนะแสง อายุ 58 ปี อ า ชี พ ทำนา

ส่งลูก 7 คน เรียนจนสำ เร็จการศึกษา ได้บัณ ฑิ ต เกียรติ นิ ย มทุกคน ส่วนลูกคนที่ 8 กำลังเรียนระดับ ปวช. ซึ่งบัณ ฑิ ต ลู ก ช า ว น าทุกคนได้ทำง านในสาขาวิ ช า ชี พที่เรียนมา ประสบความสำ เร็จจนเจริญก้าวหน้า นับเป็นอภิชาตบุตรแก่วงศ์ตระกูล ทำให้ พ่อแหง และ แม่สมควร ได้รับรางวัลพ่อและแม่ตัวอย่างระดับอำเภออีกด้วย

นางสาวระพีพร บัณ ฑิ ต ป้ายแดง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สำ เร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชท านป ริ ญ ญ าบัตร ครั้งนี้เป็นบัณ ฑิ ต ก่อนหน้านี้พี่สาวทั้ง 6 คน เรียนจบที่นี่

ซึ่งตนก็ได้มาร่วมยินดีทุกครั้ง และครั้งนี้ตนสำ เร็จการศึกษา พี่ๆ ก็มาร่วมยินดีทุกคนเช่นกัน ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ อาจารย์ ถ่ า ย ท อ ด ความรู้ให้กับศิษย์อย่างเท่าเทียม ไม่สอนแค่ให้เราเป็นคนเก่ง แต่ยังสอนให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม

“ขณะที่ในปัจจุบัน เดินตามฝันได้สำ เร็จ ได้เข้าทำง านที่สถาบันการ เ งิ น แห่งหนึ่ง ซึ่งความสำ เร็จครั้งนี้มีพ่อกับแม่ที่เป็นกำลังใจสูงสุด ความลำ บ ากของพ่อแม่ในการทำนา เป็นแรงผลักดันให้ลูกทุกคนต้องตั้งใจเรียน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำ เร็จครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณความพยายามและอดทนของตนเอง จนทำให้มีวันนี้”…

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : ไทยรัฐ เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box