Friday, 1 December 2023

ปลูกมะเขือพวงขาย มีรายได้แสนต่อเดือน

สวัสดีคะวันนี้เพจเกษตรบ้านทุ่งจะพาทุกท่านไปรู้จักคุณศิริพร กุศล (คุณดำ) สวนตั้งอยู่ เลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเ สื อ จังหวัดปทุมธานี ปลูกมะเขือพวง ข่า ตะไคร้ ส่งโรงง าน โดยคุณดำเล่าให้ฟังว่าตนเป็นพนักง านบริษัทญี่ปุ่น ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ ทำง านในตำแหน่งเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง มานานกว่า 20 ปี ได้รับเงิ นเดือนสูงถึง 150,000 บ าท ต่อเดือน แต่ผลตอบแทนที่มากขนาดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะตอบโจทย์คุณดำได้ทุกอย่าง ช่วงหลายปีหลังๆ เริ่มอิ่มตัวในสายง าน ประกอบกับอายุที่มากขึ้น อย ากได้ชี วิ ตที่อิสระและมีไอดอลอยู่ในใจ

พี่ที่เป็นไอดอลเราเขาเป็นผู้จัดการโรงง านย่ านปทุมธานี มีเงิ นเดือนหลักแสน เหมือนกัน แต่เขายังตัดสินใจออกมาทำการเกษตร และทำได้ดี ประสบผลสำเร็จมาก เราจึงตัดสินใจออกมาทำเกษตรบ้าง คุณดำ กล่าว แต่ก่อนที่คุณดำจะหันมาจับง านเกษตร มีการลองผิดลองถูกมาแล้วหลายอาชีพ ทั้งการเรียนนวดหน้า ทำขนม แต่คิดว่าสิ่งที่เรียนมานำไปต่อยอดได้ย าก เช่น การเปิดร้านทำขนม หากไม่อร่อยจริง ก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้

หลังจากนั้น เราจึงได้แนวคิดของการทำเกษตร คือเราเริ่มปลูกจากพืชที่ปลูกง่าย และตลาดมีความต้องการ เช่น ข่ากับตะไคร้ก่อน พอเริ่มคล่องจึงเริ่มปลูกมะเขือพวง ปลูกย ากหน่อยแต่ให้ผลผลิตเร็ว เราต้องบอกก่อนว่าเราได้เปรียบในเรื่องของการตลาด เพราะสายง านเดิมเราเป็นง านที่เกี่ยวกับการขายมาก่อน การตลาด เป็นสิ่งที่สำคัญคุณดำ กล่าว

มะเขือพวง 40 ไ ร่ รายได้หลายแสน

คุณดำ บอกว่า มะเขือพวง เป็นพืชอายุสั้น ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3-4 เดือน ก็เก็บผลผลิตขายได้แล้ว แต่การปลูกมะเขือพวงไม่ได้ง่ายอย่ างที่คิด หลายคนอาจเคยอ่านเจอบนซื่อโซเชียลต่างๆ ว่ามะเขือพวง ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ มะเขือพวงเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำเยอะก็จริง แต่ก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะเรื่องโ s คแ ม ล งต้องห มั่ นสังเกต

การปลูกและการดูแล

ก่อนปลูกต้องเตรียมดินก่อน โดยการเปิดหน้าดิน ตากดินไว้นาน 1 สัปดาห์ จากนั้นโรยมูลไก่ แกลบและปูนขาว เริ่มปลูก ให้ขุดหลุม 20×20 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาวเพื่อกำจัดเ ชื้ อ การปลูกให้ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2×2 เมตร เป็นระยะห่างที่ดูแลง่าย

จากนั้นทุก 15 วัน ใส่ปุ๋ยกระตุ้น โดยใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์กับปุ๋ยชี ว ภ า พผสมกันและฉีดฮ อ ร์ โ ม น ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดจะใส่ 15 วัน หลังจากปลูก และอีก 15 วัน ใส่อีก หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง

ระบบน้ำ

มะเขือพวงชอบน้ำธรรมดา ไม่มากไม่น้อยเกินไป ที่สวนของคุณดำใช้เรือรดน้ำ ความเหมาะสมในการให้น้ำ ถ้าฝนไม่ตก 1 สัปดาห์ รดน้ำ 2 ครั้ง ถ้าจะให้ดีควรรดน้ำช่วงเช้า เพราะจะช่วยในเรื่องของโรคราน้ำค้าง

โ s คและแ ม ล ง

มะเขือพวงเป็นพืชที่มีปัญหาเกี่ยวกับโ s คแ ม ล งค่อนข้างมาก ทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ห น อ น และโ s คราน้ำค้าง และถ้าโ s คเยอะแบบนี้มีวิธีการจัดการอย่ างไร ที่สวนคุณดำจะใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พก่อนเบื้องต้น ถ้าบางช่วงs ะ u า ดหนักๆ ก็ต้องใช้สาร แต่เป็นสารค่อนข้างมีคุณภาพ เป็นสารที่ใช้ในการส่งออกและระยะปลอดภัยค่อนข้างดี ถ้าจะให้ดีคุณดำแนะนำว่า จะใช้ปุ๋ยหรือสารชนิดใดควรมีการจดบันทึกเพื่อความปลอดภัย

3 เดือน เก็บขาย

ที่สวนของคุณดำมะเขือพวงจะให้ผลผลิตเร็วหน่อย ถ้าตามทฤษฎีทั่วไปหรือตามสวนอื่นๆ 4 เดือน มะเขือพวงจะให้ผลผลิต 1 ครั้ง แต่ด้วยความที่สวนคุณดำใช้ของมีคุณภาพทุกอย่ าง เพียง 3 เดือน

มะเขือพวงที่สวนคุณดำก็ให้ผลผลิตแล้ว ต้นทุนอาจจะสูง แต่คุ้มค่า เพราะเราสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วและมากครั้งกว่า คุณดำยกตัวอย่ างให้คิดง่ายๆ ว่า ถ้าปลูกแบบ 4 เดือน ให้ผลผลิต ลองเปลี่ยนมาเพิ่มต้นทุนปุ๋ยจาก 10 บ าท มาเป็น 15 บ าท แต่ให้ผลผลิตเร็วกว่า น่าจะคุ้มกว่า

รายได้และการลงทุน

คุณดำ บอกว่า เริ่มแรกถือว่าเป็นช่วงของการบุกเบิก และการเริ่มต้นอาชีพใหม่จริงๆ เพราะต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การเช่าที่ บุกเบิกที่ใหม่ ยกร่องใหม่ ปรับปรุงดิน ไถพรวน ใช้สารปรับปรุงดิน ค่าอุปกรณ์การเกษตร ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เฉลี่ยแล้วต้นทุนแรกเริ่ม ประมาณ 500,000-600,000 บ าท ต่อแปลง

แต่พี่คิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมาก ถ้าถามถึงรายได้ของมะเขือพวง พี่ยังตอบไม่ได้ชัดเจน เพราะเพิ่งเริ่มเก็บผลผลิตได้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ถ้าคิดรวมกับพืชที่ปลูกทั้ง 3 ชนิด ข่า ตะไคร้ และมะเขือพวงรวมกัน พี่มีรายได้ประมาณ 300,000 บ าท ต่อเดือน ราคามะเขือพวงตามตลาดทั่วไป

อย่ างปีที่แล้วราคาจะแพงหน่อย เพราะผลผลิตออกได้น้อย แต่ปีนี้ราคาจะถูก เพราะเป็นธรรมดาที่เห็นใครปลูกอะไรแล้วราคาดีก็จะแห่ปลูกอันนั้น ถ้าขายลงตลาดราคามะเขือพวงจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-20 บ าท แต่พี่จะส่งให้โรงง าน 3 เดือนครั้งและได้ราคาสูง เพราะเป็นโรงง านแปรรูปอาหารส่งต่างประเทศ

มองหาตลาด ตั้งกลุ่มเป้าหมาย

การตั้งกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะขายสินค้าให้ตลาดหรือโรงง าน ถ้าขายให้ตลาดจะไปขายตลาดอะไรบ้าง ถ้าขายส่งโรงง านจะดีกว่าไหมและต้องติดต่ออย่ างไร ต้องทำการบ้านมาก่อนทุกวัน พี่เลือกส่งสินค้าให้โรงง าน เพราะโรงง านให้ราคาดีกว่าตลาด แต่ก็มีส่งตามตลาดไท สี่มุมเมือง เป็นส่วนน้อย แต่ถ้าจะทำส่งโรงง านสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่ างแรกคือคุณภาพและมาตรฐานที่ทางโรงง านตั้งมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : sentangsedtee.com เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box