Tuesday, 21 May 2024

พระแท้ไม่สะสมทรัพย์ หลวงพ่อ “ถูกร างวั ล 18 ล้าน” ถวายเป็นพุทธบูชาแจ กทา นคนจ น

นครพนม – เลขาฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ถูกร างวั ลที่ 1 รับ 18 ล้านบ าท ไม่เก็บเป็นทรัพย์ส่วนตัว ถวายเป็นพุทธบูชา แ จกท านหมด เชื่อบารมีองค์พระธาตุพนม ท้าวเวสสุวรรณ องค์พญานาค ประท านพรให้ หลังแม่ค้าลอตเตอรี่กราบขอให้ช่วยซื้อแค่ 3 ใบ ชาวบ้านหลั่งไหลรับทรัพย์เทวดาเป็นสิริมงคล

วันนี้ (6 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่บริเวณหน้ารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ทางทิศเหนือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ภายหลังมีข่าวทางสื่อโซเชียลว่าพระครูพนมปรีชากร อายุ 47 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อพระครูไก่ ตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถู กล อตเต อรี่ร างวั ลที่ 1 จำนวน 3 ใบ งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565 หมายเลข 061905 รับโช ครวมเป็นเ งิ น 18 ล้านบ าท พร้อมโพสต์ข้อความว่า เป็นทรัพย์ที่เทวดาประท านให้ จึงมีความประสงค์ที่จะแจ กทำบุญเป็นท านสร้างกุศลให้แก่หน่วยง านรัฐ เอกชน และแจ กให้ประชาชนเป็นสิริมงคล โดยได้มีการโพสต์ภาพถวายปัจจัยที่ได้จากรางวัลแก่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดพระธาตุพนม รวมเป็นเ งิ น 5 แสนบ าท ทั้งได้ถวายให้วัดพระธาตุพนม รวมเป็นเ งิ น 4 ล้านบ าท

นอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังญาติโยมให้มารับปัจจัยทรัพย์เทวดา ในช่วงบ่ายของงวันนี้ รวมเป็นเ งิ นจำนวน 1 ล้านบ าท ทำให้บรรยากาศภายในวัดคึ กคั กไปด้วยประชาชนกว่า 1,000 คน เดินทางมารอรับปัจจัยท าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อสม. ดูแลจัดระเบียบเข้มงวด ป้องกันเสี่ ยง อีกทั้งยังได้จัดวงกลองยาวชื่อดัง คณะศิลป์อีสาน จาก จ.มหาสารคาม มาแสดงบวงสรวงองค์พระธาตุพนม องค์ท้าวเวสสุวรรณ และองค์พญานาคปู่พญาสัตตนาคราชอุรังคพิทักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะแจ กจ่ายปัจจัยทรัพย์เทวดาเป็นขวัญถุงให้แก่ชาวบ้านที่มารอรับโช ค เป็นวงเ งิ น 1 ล้านบ าท ได้คนละประมาณ 200 บ าท

พระครูพนมปรีชากร หรือพระครูไก่ ตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า ที่มาของทรัพย์เทวดาประท านพรรางวัลที่ 1 เชื่อว่ามาจากบุญบารมีขององค์พระธาตุพนม รวมถึงท้าวเวสสุวรรณ ที่มีญาติโยมจิตศรัทธาสร้างถวาย เมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังประสบความสำเร็จในการขอพรโชคลาภจากองค์พระธาตุพนม จึงนำมาถวายเป็นพุทธบูชา และนำมาตั้งประดิษฐานไว้ทางทิศเหนือของวัดหน้ากุฏิ ถือเป็นเทพเจ้าดูแลทรัพย์สมบัติทั้งปวง รวมถึงเชื่อว่าเป็นพลังบารมีของปู่พญานาคพญาสัตตนาคราชอุรังคพิทักษ์ ที่ต้องการประท านพรเป็นทรัพย์สินให้กับญาติโยม โดยตนได้อุทิศตนดูแลวัดพระธาตุพนมมาหลายสิบปี เชื่อว่าองค์พระธาตุพนมได้ประท านพรให้อาตมา เพื่อเป็นท านแก่ญาติโยมต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหวยออกประมาณ 3 วัน ได้เดินทางไปกิจนิมนต์ที่แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร มีแม่ค้าล อตเต อรี่ได้มาขอกราบขอให้ซื้อล อตเต อรี่ช่วย แต่ปกติไม่เคยซื้อ เพราะเป็นสิ่งไม่ดี ไม่เหมาะสม แต่ด้วยความสงส ารโยมที่ข า ย เพราะช่วงนี้ ข ายย ากถือว่าทำบุญ จึงได้เลือกซื้อเลขท้าย 605 ที่เป็นเลขมงคลที่เคยปักธูปบูชาท้าวเวสสุวรรณ แต่ไม่มี มีแต่ท้าย 905 จึงตั ดสินใจซื้อ โดยไม่ได้ค าดหวังอะไร

จ นกระทั่งรางวัลออกจึงพบว่าถูกรางวัลที่ 1 เมื่อถูกรางวัล ตั ดสินใจไม่ขอเก็บไว้เป็นทรัพย์ส่วนตัว จึงนำมาจัดสรรปันส่วน บริจ าคให้แก่หน่วยง านภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล คนต กทุ กข์ได้ย าก รวมถึงถวายวัดพระธาตุพนม 4 ล้านบ าท และแจ กจ่ ายบริจ าคท านให้แก่ญาติโยมเป็นเ งิ นรวม 1.5 ล้านบ าท มากน้อยตามสมควร โดยตั้งใจจะถวายเป็นปัจจัยท านทั้งหมด เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม

ขอขอบคุณที่มา : mgronline.com เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box