Saturday, 2 March 2024

สูตรปรุงดิน ปลูกไม้ผล ปลูกผัก ใช้แล้วดีจริง ปลูกอะไรก็งาม

การทำเกษตร เป็นความฝันของหลายคนที่วางแผนอยากใช้ชี วิ ตท่ามกลางธรรมชาติ ปลูกพืชไว้กินเอง เลี้ยงสัต ว์สร้างผลผลิตและรายได้จากที่ดินสำหรับกลุ่มคน ทำเกษตรได้ดีเลยทีเดียว

“ลุงอร่าม” อดีตช่างภาพรางวัลพูลิตเซอร์ ที่มีเงิ นเดือนสูง แต่กลับมองว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง สุดท้ายลุงอร่ามเลยตัดสินใจลาออกจากง าน เพื่อกลับมาทำเกษตรโดยเริ่มจากศูนย์ จนตอนนี้สวนของลุงอร่ามเต็มไปด้วยผักพื้นบ้านอีสานโดยเฉพาะ ผักติ้ว รวมไปถึงพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด ซึ่งทุกวันนี้มีเกษตรกรทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ต่างแวะเวียนเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ ที่สวนของลุงอร่ามเป็นประจำ

ประสบการณ์ชกมวยอย่ างโชกโชยส่งตัวเองเรียน ใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายในการทำเกษตรวันนี้เราได้รับการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการปรุงดินปลูกพืช สำหครับคนมือร้อน คำว่าคนมือร้อนคือคนที่ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในปรุงดิน ต้องทำการเรียนรู้ก่อนถึงลงมือทำ ลุงอร่ามกล่าว

สูตรการปรุงดินสำหรับปลูกพืช

  1. มูลห มู 1 ส่วน
  2. มูลไก่ 1 ส่วน
  3. มูลวัว 1 ส่วน
  4. ถ่าน 1 ส่วน
  5. ดิน 3 ส่วน
  6. เศษวั ช พื ชที่แห้งแล้ว 1 ส่วน
  7. ฮ อ ร์ โ ม นไข่ 1 ฝา ผสมน้ำ 5 ลิตร
  8. ถ่าน 1 ส่วน
  9. ฟาง

นิย ามการเลือกปุ๋ยคือ มูลวัวกินใบ  มูลหมูกินหัว และมูลไก่กินลูก  นี่คือส่วนผสมปุ๋ยคอกที่เราจะต้องเตรียมจากนั้นนำส่วนผสมทั้ง 3 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันกันนำเศษวั ช พื ชมารองก้นก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้า เศษฟาง เศษกาบอ้อย ก็ใช้ด้วยกันได้ครับ

ทำการเทปุ๋ยคอกที่เราผสมไว้แล้วตามลงไปครับทำการเทดินตามลงไปครับ

คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันครับ

ทำการผสมฮอร์โมนไข่ 1 ฝา ผสมกับน้ำ 5 ลิตรแล้วเทลงไปให้ทั่วเลยครับ

คลุมด้วยฟางอีกชั้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว ง่ายมั่ยครับคำตอบสำหรับคนมือร้อน

บทพิสูจน์คือพืชในสวนของลุงอร่ามเป็นที่ประจักษ์อย่ างที่เห็นครับ ไม่ว่าจะเป็นโกโก้ อินทผาลัม มะนาว อะไรต่างๆ อีกมากมาย ขอบคุณลุงอร่ามและไทยพีบีเอส สำหรับความรู้ดีๆที่นำมาถ่ายทอดและข ย า ยผลครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ช่องยูทูป Thai PBS เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

 

 

 

Facebook Comments Box