Sunday, 3 March 2024

ขั้นตอนวิธีทำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเก่า(อย่างง่าย)

ไบโอดีเซล เป็นเชื้ อเพลิ งดีเซลที่เกิดจากผสมระหว่างน้ำมันดีเซลจากปิโตเลียมเข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้พลังง าน โดยวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นทรัพยากรหมุนเวียนด้วย เช่น ปาล์มน้ำมัน น้ำมันพืช ไขมันสั ต ว์ ผ่านการใช้ง านแล้ว นำมาทำปฏิกิริย าทางเ ค มี transesterification ร่วมกับเมทานอล จ นเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่าไบโอดีเซลหรือB100

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมน้ำมันพืชเก่า

1น้ำมันพืชเก่าประมาณ 1 ปี๊บ ( 20 ลิตร )

2จุ ลิ น ท รีย์ หน่อกล้วย 2 ลิตร

นำน้ำมันพืชเก่า 20 ลิตร ผสมน้ำจุ ลิ น ท รีย์ 2 ลิตร คนให้เข้ากัน นำไปตากแดด 3 แดด หลังจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าชั้นบนสุดจะเป็นชั้นของน้ำมัน(ที่เราจะนำไปใช้) ชั้นรองลงมาจะเป็นไข ส่วนชั้นล่างสุดจะเป็นกากและเศษอาหารต่าง ๆ (สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือนำไปเป็นอาหารปลาได้อีกด้วย)

เพราะทุกอย่างถ้าเราทำเองเราจะมั่นใจได้ในทุ กขั้นตอน หากมันจะเสียหายขึ้นมา หากมันจะพั งก็ให้มันพังด้วยมือของคุณเอง อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าคุณได้ทำน้ำมันไบโอดีเซลใช้เองได้ ภูมิใจด้วย แต่ยืนยันเลยว่าไม่มีปัญหาถ้าหากทำถูกขั้นตอนทุกอย่าง ก็สามารถนำไปใช้ได้แน่นอน

แต่ขอให้เน้นไปที่ขั้นตอนการต้มไล่น้ำออกจากน้ำมันให้ดีคุณสงวน เพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของปาล์มน้ำมันก็สามารถนำมาใช้ผลิตไบโอดีเซลได้เช่นกัน แต่ติดปัญหาที่ไม่มีเครื่องบีบปาล์มน้ำมัน จึงต้องซื้อน้ำมันปาล์มมาใช้ ซึ่งตอนนี้ราคาก็แพงกว่าน้ำมันพืชเก่า

ในช่วงท้ายคุณสงวน แนะนำวิธีสังเกตสิ่งเจือปนที่มากับน้ำมันพืชเก่าด้วยว่า ให้ใช้น้ำเป็นตัวช่วยแยกสิ่งเจือปนดังกล่าวได้ด้วย โดยวิธีนี้เรียกว่า การล้างน้ำมันด้วยน้ำวิธีการ ก็คือรินน้ำมันพืชเก่าในลงในขวดแก้วใสประมาณ ครึ่งขวด แล้วก็เทน้ำผสมลงไปจนเกือบเต็ม วิธีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า น้ำที่เทลงไปในขวดจะพาสิ่งเจอปนต่างๆ ที่ผสมอยู่ในน้ำมันให้ตกตะกอนลงไปในก้นขวด ส่วนน้ำมันนั้นจะลอยขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำจะเบากว่าน้ำมัน ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คุณสงวน ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลา(สำหรับข้อมูลที่เรียบเรียงมาให้จากพื้นที่) และ คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.กระบี่

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box