Sunday, 3 March 2024

ฝากไว้ให้คิด วัดเ งิ นเหลือร้อยล้าน แต่โรงพยาบาลมี”ห นี้ ร้อยล้าน”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมง านเพจเกษตรบ้านทุ่ง เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะต

ฝากไว้ให้คิด วัดมีเ งิ นเหลือร้อยล้านพันล้าน แต่โรงพยาบาลมี”ห นี้ร้อยล้าน” ท่านเคยคิดหรือมองมุมมุมนี้ไหมครับ เข้าโรงพยาบาลขอรับบริการฟรีๆดีๆ อุปกรณ์ดีดี แต่บางครั้งงบประมาณในค่าใช้จ่ายติ ดล บ เข้าวัด พระตีก ระบ าลแท บแต ก บอกชอบ

ต้องบริจ าคเ งิ น”ให้เยอะๆ” หมอรั กษาจ นห าย “ดีใจร อ ด ต า ย “รีบกลับไปแ ก้ บ น สร้างวัด,สร้างวิหาร,ไหว้พระขอบคุณพระ หมอรั กษาไม่ไหว ไปไม่ร อ ด ตามวัฎสงสาร กลับด่ าหมอ ด่ าพยาบาล ไม่ไปด่ าเทวดาที่บนไว้

มาคิดใหม่ ทำใหม่สร้างวัด สร้างวิหารแค่พระพออยู่ แล้วมาสร้างโรงพยาบาลที่ดี มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย รั กษาคนป่ ว ย ให้หายไวๆ ด้วยดีมั้ย

ทอดผ้าป่าสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลดีกว่าไหม ฝากไว้ให้คิด

ขอขอบคุณที่มา : Cr.นาคินทร์ แซ่เฮ้ง เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box