Sunday, 3 March 2024

คนมีบุญที่สุดในโลก คือคนที่มีโอกาสได้ ” ดูแลพ่อแม่ ”

ในสังคมปัจจุบัน หลายต่อหลายคนโดยผู้ที่ใช้ชี วิ ตในเมืองหลวง มักมีความคิดว่า การเลี้ยงดูครอบครัวเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบอย่างหนึ่ง เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบ แต่เราอยากจะบอกทุกๆคนว่าการกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัวนั้นไม่ใช่ภาระแต่อย่างใด เขาเรียกว่าหน้าที่และคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถตอบแทนท่านได้

การได้ดูแลพ่อและแม่นั้น เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว สำหรับ คนเป็นลูกๆ เพราะในวันที่คุณเป็น เด็กมีแต่พ่อและแม่ ที่ค่อยดูแลคุณอยู่อย่างไม่เคยขๅดตกบกพร่อง ดังนั้น ในเมื่อคุณโตขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือการเลี้ยงดูพระในบ้าน เพราะไม่มีพรวิเศษใด เท่าพรของพ่อแม่ ดังนั้นเราควรดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนึงจะทำได้ดีกว่า

เพราะเราไม่มีวันรู้ได้หรอกว่าพ่อกับแม่ของเรานั้น จะอยู่กับเราไปถึงตอนไหนอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนรีบทำตอนที่ยังมีโอกาสดีกว่าต้องมาเสียใจทีหลังนะหาก ทำให้ท่านพอใจและมีความสุขนั่นก็ถือว่า เราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วล่ะเมื่อพ่อแม่มีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเราก็เปรียบเสมือนว่าเราได้รับพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนกับ พ ร ะ อ ร หั น ต์

ที่เราสามารถกราบไหว้ได้ทุกวันเพราะ ฉะนั้นไม่มีคำอวยพรไหนจะศักดิ์สิทธิ์เท่า คำ อ ว ย พ ร จ า ก พ่ อ แ ม่ อีกแล้วล่ะลูกที่ดีและกตัญญูมักจะได้ดีและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแหละ เพราะการ กตัญญูต่อพ่อแม่มีแต่เจริญพ่อแม่นั้นมีพระคุณเหนือกว่าอะไรทั้งสิ้นแม้ขุนเขาที่ว่าใหญ่ท้องทะเลที่ไพศาลก็เปรียบไม่ได้กับพระคุณพ่อแม่

ถึงจะให้เ งิ นทองซื้อข้าวของ ให้ก็ทดแทนไม่หมดตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ใครคือคนที่รักเรามากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรใครที่คอยเป็นห่วงเรามากที่สุดนี่คือความรักที่แท้จริงจริงใจและยั่งยืนที่สุดแล้วทำไมเราถึงจะไม่ตอบแทนบุญคุณท่าน

ลูกคนไหนกตัญญูตอบแทนบุญคุ ณพ่อแม่ได้ดีมีวันนี้ก็เพราะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี จะทำให้เทวดาคอยคุ้มครองเรื่องร้ ๅ ยๆ จะกลายเป็นดี คำว่า ‘คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้ว ’หรือ‘ คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ เมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันแต่จะมีเรื่องบังเอิญทำให้คลาดแคล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็น

ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงแต่ขอให้ทำด้วยใจนะพระพุทธเจ้า ท่านทรงเปรียบว่าบิดามารดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านของบุตร เพราะฉะนั้นการได้ดูแลพระอรหันต์ก็บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่ ร ะ วั งถ้าทำตรงกันข้ามก็คือ ‘อกตัญญู’ ผลกssมก็จะหนักมากเช่นกัน จิตของพ่อแม่ที่มีต่อลูกได้ผูกพันกันเหมือนจิตพระอรหันต์นั้นแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบไร้เงื่อนไข

ดังนั้นหากลูกคนไหนทำบุญกับพ่อแม่จึงเหมือนทำบุญ กับพระอรหันต์มีแต่เจริญรุ่งเรืองลูกที่ให้เ งิ นแม่ทุกเดือนพาไปไหว้พระถวายสังฆท า นสวดมนนต์ท า นอาหารดีๆซื้อของใช้ที่จำเป็นให้ ทำให้ท่านไม่ลำบๅกคอยดูแลท่านเวลาท่านเจ็บป่ ว ยคนเหล่านั้นจะเหมือนมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองกลายเป็นคนคิดดีพูดดีทำดี

และขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำก็จะ ดึงดูด สิ่งๆ ดีๆ เข้ามาหาตัว และครอบครัว ของท่าน ทำให้การง า น การเ งิ น รวมถึงฐานะการเจริญรุ่งเริง หัวหน้า ลูกน้อง คอยช่วยเหลือ ไปซะทุกเรื่อง

ขอขอบคุณที่มา taksin289,

เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box