Sunday, 3 March 2024

เคล็ดลับการเก็บหอมแดงกระเทียม ไม่ให้ขึ้นร า เก็บไว้ใช้ได้นานๆ และไม่ฝ่อ

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมมีชื่อสามัญท้องถิ่นอื่นอีกคือ กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.,กลาง) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต้)[2]

เคล็ดลับอีกอย่างของการเก็บหอมแดง-กระเทียมคือ เก็บใส่ถุงกระดาษจะช่วยระดับความชื้นได้ดีกว่าเก็บใส่ถุงพลาสติก เว้นเสียแต่ว่าเป็นหอมแดง-กระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วใช้งานไม่หมด สามารถนำเก็บในตู้เย็นได้ โดยใส่ในถุงซิปล็อกหรือกล่องที่มีฝาปิดสนิท แช่ในช่องแช่ผักและควรรีบใช้ให้หมดในช่วงหนึ่งอาทิตย์ แต่ถ้าใช้ไม่หมดสักที หอมแดง

หอมแดง และ กระเทียม เป็นของคู่ครัวของทุกบ้าน แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่แม่บ้านเจอ คือ ทั้งหอม และกระเทียม มักจะฝ่อ ไม่ก็ขึ้นรา วันนี้จึงนำเคล็ดลับการเก็บหอม และกระเทียมมาฝากกันอันดับแรกต้องลดความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเ ชื้ อร าก่อน

โดยนำถ่านก้อนหรือถ่านผง มารองหรือวางไว้ในต ะ ก ร้ า หรือภาชนะ แล้วนำห อ ม กระเทียมแห้งมาวางหรือ หากหัวหอมหรือก ร ะ เ ที ย ม แห้งมีจำนวนมากหรือมาเป็นมัดใหญ่ ให้ทำการแขวน ใช้วิธีนำถ่านมาปูพื้นด้านล่างระยะไม่สูงมาก ก็จะช่วยป้องกันความชื้ น ได้เช่นกัน

นอกจากนี้การเก็บหัวหอม และกระเทียมแ ห้ ง ไว้ในที่โปร่ง-แห้ง จะสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นส่วนวิธีการเก็บรั ก ษ า กระเทียมไม่ให้ฝ่อคือ ใช้มีดแกะเปลือกกระเทียมออก จากนั้นนำกระเทียมไป แ ช่ ในน้ำมันมะกอกรับรองว่าเก็บได้นานเป็นปี แถมก ลิ่ น ของกระเทียมไม่จางหายไปอีกด้วย เวลาต้องการจะใช้ก็ให้นำก ร ะ เ ที ย ม นั้นมาล้างน้ำให้สะอาดก็เป็นพอ

หากซื้ อ มาเป็นพวงๆ ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนเพื่อเก็บรั ก ษ า แต่ให้วางในตะกร้าที่มีกระดาษรองก่อนสักชั้นหรืออาจแขวนห อ ม แดง-กระเทียมทั้งพวงนั้นไว้กับที่แขวน เพื่อให้ลมผ่านตลอดเวลา เวลาจะใช้งานก็ตั ด ออกมาในปริมาณที่ต้องการใช้งาน

เคล็ดลับอีกอ ย่ างของการเก็บหอมแดง กระเทียมคือ เก็บใส่ถุงกระดาษจะช่วยระดับความชื้ น ได้ดีกว่าเก็บใส่ถุงพลาสติกเว้นเสียแต่ว่าเป็นห อ ม แดง-กระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วใช้งานไม่หมด สามารถนำเก็บในตู้เย็นได้ โดยใส่ในถุงซิ ป ล็อกหรือกล่องที่มีฝาปิดสนิท แช่ในช่องแ ช่ ผั กและควรรีบใช้ให้หมดในช่วงหนึ่งสัปดาห์

เพียงเท่านี้ คุณก็จะไม่เจอปัญหา หอมแดง และกระเทียมฝ่อ หรือ ขึ้นร า อีกต่อไป

ขอบคุณที่มา http://www.kcfresh.com/en/node/101, นายชัยทัต สอพอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น

เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box