Friday, 1 March 2024

ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายกฐิน 30 ล้าน สร้างเจดีย์ ณ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินเพจเกษตรบ้านทุ่ง เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชี วิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

น้อมถวายบุญ การเป็น เจ้าภาพ ประธาน #กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ แด่ท่าน ขอให้ท่าน มีความสุข ทรัพย์ไหลมา มีปัญญา มีโชคลาภ มีมิตรดีงาม สมปรารถนาเทอญ วัดป่านาคนิมิตต์นั้น ปกติแล้ว ไม่ก่อสร้าง และไม่รับกฐินนานมากแล้ว ครั้งนี้ มีท่านผู้ใหญ่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ พวกเราจึงมีโอกาสได้ทำบุญนี้

ส่งบุญนี้ถึงทุ กท่าน ให้ได้บุญเสมือนทำด้วยมือตนเองเทอญ 🙏🙏🙏 ยอดกฐินเบื้องต้นกว่า 30,000,000 บ าท 24 ตุลาคม 2564 #กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ #สกลนคร #วัดป่านาคนิมิตต์ กฐินพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร (วัดป่าบ้านนามน) วันอาทิตย์ที่24 ตุลาคม นี้

กฐิน คือ วาระการทำบุญที่พระพุทธเจ้าอนุญาต ให้เราถวายแด่คณะสงฆ์ได้ หลังออกพรรษา ครูบาอาจารย์เคยบอกครูว่าผลบุญของกฐิน สำคัญ เพราะเป็นการทำบุญตามกาล คือตามเวลาที่ควรทำ ทำให้ ชี วิ ตได้สิ่งต่างๆ สมควรแก่เวลา เพราะใจทำกิจในเวลาอันควร ปีนี้ วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 10.00 น ครูและพี่ๆ เข็มทิศ ขอเรียนเชิญพวกเรา ทุ กคน ไปร่วม ทอดกฐิน ด้วยกัน ที่ วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) สกลนคร เสณาสนะป่า ที่หลวงปู่มั่นเคยอยู่ภาวนา ที่ๆหลวงตามหาบัวเคยกล่าวว่านั่งสมาธิจนก้นแต ก

ในชี วิ ตเราเคยเห็นเจดีย์ที่เราได้ไปกราบ แต่ครั้งนี้ เราจะได้สร้างเจดีย์องค์สำคัญ บนแผ่นดินพญานาค ตั้งแต่อิฐก้อนแรกร่วมกัน ร่วมบุญที่บัญชี กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ 2564 ธนาคารออมสิน 020371115625

#กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ #วัดป่านาคนิมิตต์ #สกลนคร #หลวงปู่อว้าน #หลวงปู่มั่น ครูคิดถึงอยากเจอทุ กคนนะคะ มาทักทายกันนะคะ

ขอบคุณที่มา เพจเข็มทิศชี วิ ต ฐิตินาถ ณ พัทลุง

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box