Sunday, 3 March 2024

สวด “นะโมพุทธายะ” ทุกคืนก่อนนอน ตื่นมาจะโชคดี

อีกหนึ่งบทสวดก่อนนอนดีๆที่ควรมีเก็บไว้เพื่อให้จิตใจแจ่มใสหลับสบายพร้อมทำทุกอย่างในวันใหม่อย่างมีสติ เป็นอักขระทั้ง 5 นี้ ‘นะ โม พุท ธา ยะ’ เป็นที่สุดแห่งความขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ เรียกได้ว่าเป็นบทสวดคาถายอดครอบจักรวาล ที่โบราณได้บอกต่อกันมาให้ลูกให้หลานโบราณว่า แคล้วคลาดรอดปลอดภัย คงกระพัน เมตตา มหาเสน่ห์ ความนิยมชมชอบ และอื่นๆอีกมากมายที่เรียกกันว่า คาถาพระเจ้า 5 พระองค์สำหรับความหมาย “นะ โม พุท ธา ยะ” มีดังนี้นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มี

กำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ

วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตนยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖ฉะนั้นสวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวัน จะเกิดผลในทุกๆด้าน ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนัก เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นอย่างไรก็ดี การสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ เพียงสั้นๆว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ทุกๆวัน วันละหลายๆรอบ แน่นอนว่าเหตุอันใดที่เป็นสิ่งไม่ดี ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆ จะไม่เข้ามากล้ำกราย แม้สิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในกายก็จะออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์

Facebook Comments Box