Sunday, 3 March 2024

พระพยอมฝากไว้ให้คิด..ลองทบทวนที่เราโตได้เพราะใคร

ธรรมะเตือนสติ มนุษย์ทุ กคนล้วนแล้วแต่เคยทำผิ ดพล าด ดังเรื่องเล่าเรื่องนี้ ขอนำเรื่องราวในอดีตของพระพยอมที่ท่านเคยเล่าไว้เพื่อเตือนสติทุ กคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณที่เป็นคนให้กำเนิ ดเรามา พระพยอมท่านเคยทำไม่ดีกับพ่อไว้จึงอย ากสอนทุ กคนว่าก่อนจะดุ พ่อ-แม่ หรือทำตัวไม่ดีใส่ ลองทบทวนให้ดีที่เราโตมาได้เพราะใครกันที่เป็นเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เล็กจนโต ไปติดตามข้อคิดดีๆ จากพระพยอมกันเลย

โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เห ล้ า… หาเ งิ นมาได้เท่าไหร่ก็กินเ ห ล้ าหม ดพอเมาก็ดุโยมแม่กับอาตมา อาตมาไม่ชอบพ่อมาก วันหนึ่งโยมพ่อเมากลับบ้านไม่ได้ มีคนให้อาตมาพายเรือไปรับ ตอนนั้น อาตมายังเป็นวัยรุ่น ทำงา นมาทั้งวันก็อย ากจะนอน….อย ากพักผ่อน อาตมารู้สึกโมโหมากพอพายเรือกลับบ้าน ก็ทิ้ งโยมพ่อไว้ในเรือแต่พ่อเมามากลุกไม่ไหว ตะโกนเรียก “ ไอ้ยอม… ไอ้ยอม… มาอุ้มกูขึ้นบ้านหน่อย… กูขึ้นไม่ไหว ” ไอ้เราก็ท นรำคาญไม่ไหว เดินกระทื บเท้า ตึง ตึง ตึง กระช ากร่างพ่ออุ้ม ในขณะที่อุ้มความรู้สึกเจ็ บแค้ นที่พ่อทำให้เราลำบ าก ชอบว่าเราเจ็บๆ พออุ้มพ่อขึ้นมาจากเรือ… ถึงหัวสะพาน จับร่างพ่อกระแท กกับหัวสะพาน ก้นพ่อกระแท กกับ พื้นไม้อย่างแรง เสียงดังโค ร ม

พ่อแกร้องไห้แล้วพูดว่า “ ไอ้ยอมนะ ไอ้ยอม กูอุ้มมึงมาแต่เล็กแต่น้อย กูนอนหลับแต่มึงไม่ยอมนอนร้องไห้กวน กูต้องลุกมาอุ้มมึงร้องเพลงกล่อมให้มึงนอนจะไปไหนมึงไม่ไหว.. มึงเหนื่อย กูก็ต้องอุ้มมึง ทั้งที่กูก็เหนื่อย กูอุ้มมึง มึงทั้งขี้ ทั้งเยี่ยวใส่กู แต่กูไม่เคยทุ่ มมึงลงกับพื้นเลยเพราะกูรักมึง วันนี้มึงอุ้มกูเห ล้ ากูไม่ได้หกโดนมึงสักนิด มึงทุ่ มกูลงพื้นทำไม”

พอพ่อพูดจบ น้ำตาไม่รู้มาจ ากไหน มันไหลพรูลงมาอาบสองแก้มอาตมาเจ็ บปวดหัวใจเหลื อเกินก้มลงกราบพ่อ แล้วพูดว่า “ พ่อครับ ต่อจากนี้ไปผมจะอุ้มพ่อตลอดชี วิ ตโดยไม่บ่นและทุ่ มพ่อ ลงพื้นอีกแล้วละครับ” หลังจากนั้น อาตมาทำงา นอย่างหนั กเพื่อมาให้พ่อ หวังให้พ่อสบายขึ้น แต่เมื่อถึงวันนั้น มันก็สายไปแล้วโยมพ่อได้จากอาตมาไปแล้ว คิดแล้วมันท ร ม านใจเหลื อเกิน อาตมาทำผิ ดพล าดไปแล้ว และแก้ไขไม่ได้ จึงอย ากเตือนทุ กคนเอาไว้ ไม่อย ากให้เสี ยใจไปตลอดชี วิ ต

แล้วคุณล่ะเคยทำอะไรให้พ่อเสี ยใจบ้างหรือเปล่า บางครั้งเราอาจเข้าใจท่านผิ ดบ้าง บางครั้งท่านเฉยเราก็คิดว่าท่านไม่สนใจแต่พอเราโตเราก็จะรู้เองว่า สิ่งที่ท่านทํากับเรามันเป็นสิ่งที่ท่านหวังดีกับเราเสมอ ขอให้รู้จักค้นหาหัวใจตัวเองให้ทันเวลาก่อนที่ทุ กอย่างมันจะสายเกินไป” สำหรับบางคนบางสิ่งบางอย่าง ลำบ๊ ากลำบ าก แต่เราสามารถ มุมานะทำเพื่อแฟนหรือคนรักของเรา แต่บางสิ่งง่ายๆ สำหรับพ่อแม่ของเรา เรากลับไม่ค่อยอย ากทำให้ท่านทั้งๆที่ท่านลำบ ากเลี้ยงเรามา มาคิดได้เมื่อสายไปแล้วเคยได้ยินมาว่าข้าวร้อนๆกับปลาเค็ม 1 ชิ้น ตอนพ่อแม่มีชี วิ ตอยู่มีค่ามากกว่า “เนื้อมังกรหน้าศ พ” ตอนพ่อแม่ ต า ย

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคำสอนเตือนสติดีๆที่ได้จากพระพยอม หลายคนอาจจะไม่ห็นคุณค่าหรือความสำคัญของพ่อแม่ในตอนนี้เพราะท่านทั้งแก่และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนอาจจะสร้างความรำค าญใจให้เรา แต่ทั้งนี้เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป้นผู้ให้กำเนิ ดเรามา เลี้ยงดูเรามาด้วยสองมือของท่านเอง ดังนั้นเราควรตอบแทนบุญคุณท่านในตอนที่ยังมีชี วิ ตอยู่ ก่อนที่มันจะสายเกินไป

กตัญญูรู้คุณท่านนั้นดีแน่อย่าทำแค่สร้างภาพแบบฉ าบฉ วย  กตัญญูไม่ต้องสน  จ นหรือรวยแต่ทำด้วยเต็มใจไม่เกี่ยงงอนทำหน้าที่แทนคุณที่ค้างไว้ยึดมั่นในคุณธรรม คำท่านสอนพ่อแม่เลี้ยงเรามาเอื้ ออาท รเรื่องหลับนอนกินอยู่เฝ้าดูแล

แม้วันนี้มีภาระหน้าที่ใหม่ก็ต้องให้เวลาหาพ่อแม่ อย่ าทำยุ่งลืมเลือนเฉยเชือนแช เมื่อท่านแก่ต้องใส่ใจไม่ห่างกายท่านอาจหลงลืมเรื่องราวและถามซ้ำ เพราะความจำถดถ อยเลื่อนลอยหาย ตอนเราเด็กเราถามซ้ำย้ำวุ่นว ายท่านไม่หน่ ายตอบคำซ้ำทุ กครา

ขอบคุณธรรมะดีๆจากพระพยอม

เรียบเรียงขอมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box