Saturday, 18 May 2024

อนุโมทนาบุญ “หนิง ปณิต า” ไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือ 40 ตัว

“หนิง ปณิต า” ไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือ 40 ตัว ส่งผลบุ ญให้ นี้ให้เพื่อน ก่อนเผยภาพชัดๆน้ำต าวัว-คว ายไหลพรๅก

หลังได้รับการปล ดปล่อย เชื่ อว่าหลายๆคนคงยังเ สี ยใจกับการจ ากไปของนักแสดงสาว ที่เรียกได้ว่าเป็น

การจ ากไปแบบกะทั นหันไม่ทันได้ตั้ งตัว และถึงแม้ว่าจะผ่านมา 1 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสา

เห ตุการเ สี ยชี วิ ตที่แท้จริง โดยการจ ากไปครั้งนี้ นับว่าเป็น ข่ าวที่เศร้ าสะเทืoนใ จของใครหลายๆคนอย่ าง

แน่นอน รวมถึงทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลั บก็ยังคงเศ ร้ า และทำใ จไม่ได้ต่อการจ าก

ไปของนักแสดงส าว ล่ าสุดทางด้าน “หนิง ปณิต า” ปล่อยโ ค-กระบือ 40 ตัว ส่งผลบุ ญให้กับเพื่อน

และยังเผยได้เห็นภาพน้ำต าโ คกระบือที่เจ้าตัวบอกว่าเกิ ดมาเพิ่งเคยเห็น โดยทางด้าน “หนิง ปณิต า”

ได้เล่ าว่า วันนี้ไปปล่อย โ ค กระบื อ 40 ตัว ให้กับสมาค มประชาค มคนต าบอ-ดแห่งประเทศไทย

ส่งไปให้คนต าบอ-ดทางเหนือได้เ ลี้ยงต่อสร้ างร ายได้สร้ างอาชีw เ กิดมาเพิ่งเคยเห็นที่เค้าบอกว่าวัว

คว ายรับรู้ได้เวลาเราไปไ-ถ่ ชี วิ ตเขา เขาร้ องไ ห้ เขารับรู้ ทุกชี วิ ตมีค่ า ขอบคุณกัลย าณมิตร

ที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะ กร าบ “wระครูใบฎีก ากฤษณ์ กิตติญ าโณ” พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ส่งผลบุญให้นู๋นะ

เรียบเรียงขอมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box