Friday, 1 March 2024

วัวน้ำตาไหล ก้มกราบ พระสงฆ์ผู้ไ ถ่ชี วิ ต ขอบคุณที่ช่วยให้รอดชี วิ ต

ในช่วงเวลา เข้า พรรษา มีหลาย ๆ มู ล นิ ธิ และ หลายๆ วัดได้จัดทำโครงการ ไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือขึ้น

พร้อมกับเชิญชวน ญาติโยมไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือ จะเป็นตัว หรือจะส มทบกัน บริจาคก็ได้ ไม่มีข้อกำหนด

ซึ่งแต่ละปีนั้นมีชาว พุทธได้ร่วมกันบริจาค เ งิ นไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือ กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าโครงการฯนี้เป็นโครงการฯที่ดี เพื่อช่วยชี วิ ต สั ต ว์ ผู้บริจาค ฯได้บุญกุ ศ ลมากเลยค่ะ

การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดพ้นจ า กความ ทุ ก ข์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการ สร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้นแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือเชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน

หัวใจสำนึกคุณ ร้องไห้บนรถขนจะไปตลาด ก้มกราบน้ำตาไหลเมื่อพระท่านไ ถ่ชี วิ ตให้

การที่โค – กระบือต้องถูกจับไปโรง เ ชื อ ด สัตว์จะ ทำให้มีจิตใจที่เศร้าหมองหลายคนอาจจะเคยเห็ นน้ำต าของสัตว์เหล่านี้ตอนที่กำลังเคลื่อนย้ายพวก มันไปยังโร งเ ชื อ ด สัตว์เห็นแล้วน่าสงสารจับใจเมื่อ จิต ใจ เศร้า ห ม อ ง ก่อนจะ จ า กไป ก็ขอโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์

ดังนั้น การ  ไ ถ่ชี วิ ต โค-กระบือ จึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ ใน อ บ า ยภูมิ สามารถกลับมาเกิดเป็น ม นุ ษ ย์ โดยช่วยให้จิต ไม่เ ศร้า หม อ ง ท ร ม า น

วันนี้เรามีภาพน่าประทับใจมาฝากทุกๆท่าน เป็นเรื่องราวที่ซึ้งมากๆเลยค่ะ เราจะนำเอาภาพของ สั ต ว์ ที่พอรู้ว่าตัวเอง รอด มาจ า ก โ ร ง เ ชื อ ด ก็ถึงกับก้มลงกราบ ขอบพระคุณเลยทีเดียว

มีผู้ใช้ facebook รายหนึ่ง ชื่อว่า กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล ได้มีการ โพ สต์ รูปภาพ ของเหตุการณ์ของวัวตัวหนึ่ง ที่ทำท่าทางคล้ายกับขอบคุณพระสงฆ์ที่ช่วยไ ถ่ชี วิ ตมาจ า ก โ ร ง เ ชื อด โดยทางเจ้าของ facebook ได้ระบุระบุข้อความเอาไว้ว่า

หัวใจสำนึกคุณ ร้องไห้บนรถขนจะไปตลาด

พอฉันบอกจะไถ่น้ำต าก็ใหล พอไถ่เเล้วก็ต ามภาพ ที่เห็น

อานิสงส์ของการไถ่ชี วิ ตโคกระบือและคำอธิษฐานเพื่อให้กุ ศ ลสัมฤทธิ์ผล

ใครที่กำลังมีความ ทุ กข์ ใจ เจ็บป่ ว ยเพราะมี โร ค ภัยไข้เจ็บ เ บี ย ด เ บี ย น รวมถึงผู้ที่อย ากจะสร้างกุ ศ ลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะต าให้มีอายุยืนย าว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้อานิสงส์ที่ได้จ า กการไถ่ชี วิ ตโค กระบือ

​ อานิส งส์มีอายุที่ยืนย าว ปร าศจ า กสร รพ ทุ ก ข์ สร รพโศ ก ส ร รพ โ ร ค ส ร รพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์​

เรื่อง คั บ แ ค้ นใจจะคลายและหายไป เป็นที่เคารพเมตต าทั้ง ๓ โลก

(เพราะโค กระบือ เป็น สั ต ว์ ใหญ่​ ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์ อยู่ติดใกล้ชิดกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด​ ระหว่างแม่ลูกเหมือนดั่งมนุษย์) เรื่อง ทุ ก ข์ โ ศ ก หมดไป

การสะสม บุญกุศล เป็นเรื่องที่ดี ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชี วิ ต

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box